Levelezősöknek

Levelezősök

Nyelvvizsga regisztrációja

A diploma kiállításához szükséges nyelvvizsgák regisztrációját az Idegennyelvi Lektorátus végzi. A regisztráció módjáról és a külföldi nyelvvizsgák akkreditációjáról is ők adnak felvilágosítást: http://ilek.btk.pte.hu/menu/30

Hallgatói pénzügyek

A hallgatói pénzügyekkel (ösztöndíj, költségtérítés) kapcsolatban kérjük forduljatok a Központi Tanulmányi Iroda munkatársaihoz.
Elérhetőség: http://kti.pte.hu/menu/43

Konzultációkon való részvétel és hiányzás szabályai

Az utóbbi néhány szemeszter tapasztalatai alapján szükségesnek látszik a levelezős képzések konzultációin való hallgatói részvétel szabályozása. Egyre inkább terjed az a gyakorlat, hogy a hallgatók egy jelentős része az oktatóval történő előzetes egyeztetés, és feltételezhetően nyomós indok nélkül mellőzi az óralátogatást, és csak a vizsgák, zárthelyik alkalmával jelenik meg.

Tájékoztató végzős hallgatók részére (hagyományos képzés: kiegészítő és másoddiplomás képzés)

Fontos tudnivalók végzősök részére (kommunikáció osztatlan képzés: kiegészítő és másoddiplomás szak)

a PTE BTK TVSZ alapján: