PHD hallgatóknak

PhD hallgatók

Induló doktori program

A Nyelvtudományi Doktori Iskola Nyelv és Kommunikáció Doktori Programja felvételt hirdet a 2015-2016-os tanévre. Várjuk azokat a jelentkezőket, akik a nyelv és kommunikáció kapcsolatának kutatását  tűzik ki célul. 
Tovább az oldalra.

Kultúratudományi Doktori Program

A doktori program fő célja a modern és későmodern társadalmak kulturális reprezentációs rendszereinek és szimbolikus mechanizmusainak társadalom- és kultúratudományi elemzése. A program öt tematikus modul vizsgálatán keresztül igyekszik a modern társadalom kulturális rendjét, illetve e rend jelentés-összefüggéseit, belső logikáját, annak meghatározó dimenzióit megközelíteni. A modulok a következők: A modernitás (kultúra)elméletei; A társadalomszerveződés szimbolikus mechanizmusai; Hagyomány, örökség, múzeum; Populáris kultúra és kulturális globalizáció; A test és a nemi szerepek, identitások változásai. Tovább az oldalra...