Mesterképzésre (MA)

Prezentációnk a mesterképzésekről

A mesterképzéseink iránt érdeklődőknek szóló prezentációnk nemcsak a felvételiről és képzésekről informál, hanem röviden a tanszéket is bemutatja. 

Az osztatlan média-, mozgókép és kommunikációtanár MA képzésről

Az új rendszerű képzésben, mely 2013-ban indul, kétszakos (szakpáros) tanárképzésre lehet jelentkezni. A képzés öt- vagy hatéves, attól függően, hogy a hallgató általános iskolai vagy középiskolai tanár szeretne lenni. A média-, mozgókép és kommunikációtanár szak 10 féléves képzés lesz, így a hallgatók a másik szakjuktól függően 8+2 vagy 9+2 szemesztert töltenek az egyetemen.

A kommunikáció- és médiatudományi MA szakról

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERSZAK

A képzési idő 4 szemeszter, a megszerzendő kreditek száma 120 kredit

Választható oktatási formák: nappali és levelező munkarend

Felvételi feltételek: felsőfokú oklevél, felvételi vizsga (szóbeli)

A mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár MA szakról

II. MOZGÓKÉPKULTÚRA- ÉS MÉDIAISMERET-TANÁR MESTERSZAK
A képzési idő 4 szemeszter, a megszerzendő szakterületi kreditek: 30-50 kredit
Választható oktatási formák: nappali és levelező munkarend
Felvételi feltételek: felsőfokú oklevél, felvételi vizsga (írásbeli, szóbeli és alkalmassági vizsga).

A mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár MA szak szóbeli felvételijének tétel- és olvasmánylistája

Felvételi témakörök és olvasmányok MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET-TANÁR MA szakra (PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék – Mozgókép Tanulmányok Központ 2010)