Szabályzat

A PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék szigorlati és szakdolgozati szabályzata – a BA-tanulmányokat folytató hallgatók számára

Az alapszak elvégzése során a kötelező és választható kurzusok teljesítéséhez egy szigorlat letétele, egy szakdolgozat elkészítése és sikeres záróvizsga szükséges. A szigorlat megkezdésének, a szakdolgozat leadásának és a záróvizsgára jelentkezés formális feltételeit a tanterv és az egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzat rögzíti. Jelen szabályzat rögzíti azokat a szabályokat, amelyek a tanulmányok ütemezésére, a vizsgák és a szakdolgozat tartalmi kritériumaira vonatkoznak.

A nappalis egyetemi képzés szakdolgozati szabályzata

A nappalis egyetemi képzés hallgatói a szakdolgozat megírásával kapcsolatos szabályokról itt tájékozódhatnak.

A PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék szigorlati szabályzata (egyetemi képzés)

A szak elvégzéséhez a megfelelő kreditszám elérése mellett két szigorlat letétele szükséges. A szigorlat megkezdésének feltételeit a szak tantervének “Vizsgakövetelmények” című része tartalmazza. 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

A Pécsi Tudományegyetem tanulmányokra és vizsgákra vonatkozó szabályai innen letölthetők.