Az első tervek (2006)

Javaslat a Zsolnay Kulturális Negyedben egy Kommunikáció- és Médiakutatási Központ létrehozására – az új egyetemfejlesztési tervhez kapcsolódóan

A legújabb egyetemfejlesztési terv – összhangban az Európa Kulturális Főváros-pályázat keretfeltételeivel – egy új „keleti campus” kialakításával kapcsolódik az EKF három nagy kulcsprojektjéhez. A Regionális Könyvtár és Információközpont, a Zenei és Konferenciaközpont, illetőleg a Zsolnay Kulturális Negyed helyet adna az egyetem több intézetének: itt kerülnének elhelyezésre a Művészeti Kar, a Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Kar meghatározott intézményei

Sajnálatos módon a Bölcsészettudományi Kar az új keleti campus beruházásaiban, s az egyetemi fejlesztési terv egészében – az egyetemen belüli súlyához, diák- és hallgatói létszámához, doktori iskolái számához, az EKF-projektben betöltött szerepéhez képest – meglehetősen periférikusan van jelen.

E javaslat elsőrendű célja, hogy a Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékére alapozva az új keleti campuson belül, a Zsolnay-gyár-projekthez kapcsolódóan kialakulhasson egy új – széleskörű országos és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező – kommunikáció-, kultúra- és médiakutatási központ.

*

A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék a Bölcsészettudományi Kar legnagyobb létszámú hallgatót vonzó és ellátó, legnyereségesebb oktatási-kutatási egységei közé tartozik, ugyanakkor számottevő, a további előrelépést gátló infrastrukturális problémával küzd. Az oktatás infrastrukturális feltételei a hagyományos bölcsész képzés keretei között nagyon nehezen teremthetők meg: nem áll rendelkezésre megfelelő oktatási hely, kevés az oktatói és hallgatói szoba, alapvető technikai eszközök jelenleg is hiányoznak – így például egy korszerűen berendezett médialabor, illetőleg stúdió.

Mindezen nehézségek ellenére a képzés országos szinten is kiemelkedő szakmai jelentőséggel rendelkezik, s így a Pécsi Tudományegyetem képzési portfoliójának értékes eleme: a pécsi kommunikációs képzés a 2006-ban kiadott Országos Felsőoktatási Rangsorban – közvetlenül az ELTE után – a második helyen áll. A Kommunikáció- és Médiatudományi Intézettel a PTE Bölcsészettudományi Kar legszélesebb oktatási tevékenységet folytató tanszéke kerülne jobb körülmények közé – hiszen a felsőfokú szakképzéstől kezdve a graduális BA-alapszakokon és MA-szakokon keresztül, a különböző szakirányú továbbképzéseken át a doktori programokig terjednek az itt folyó képzések. 

Az új központ nyitott, lehetőséget kínál a különböző médiumokkal foglalkozó oktatási és kutatási egységeknek arra, hogy szakmai önállóságukat fenntartva, részt vegyenek az új intézmény létrehozásában és működtetésében.

*

A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék az elmúlt években szoros és több szintű kapcsolatot alakított ki mind az EKF-projekt különböző szereplőivel: rendszeres résztvevője azoknak a tudományos tanácskozásoknak, amelyek a projekt szakmai megalapozását végzik el. Különféle aktivitásokat fejtett ki az EKF-hez kapcsolódóan: részt vett a projekt különböző elemeinek tartalmi meghatározásával foglalkozó workshopokban, előadásokban. A Tanszék maga is több városkutatással foglalkozó konferenciát szervezett az elmúlt években, ezek anyaga különböző kötetekben nyilvánosságra is került.

A Tanszéken több városantropológiai kutatássorozat is zajlott a közelmúltban, s azon túl, hogy ezek eredményeit felhasználták a pályázatban, hozzájárult ez a tevékenység ahhoz, hogy az elmúlt időszakban kialakult egy olyan oktató és kutató gárda, amely a magyarországi városkutatás egyik fontos tudományos műhelyévé nőtte ki magát. Több próbálkozás is történt a tanszéken a városkutatás során létrehozott tudományos eredmények gyakorlati jellegű felhasználására. Ezek közül mindenképpen kiemelendő az a szakértői munka, amely során  – a Városháza megbízásából – 2006 kora őszén elkészült az 5 EKF-kulcsprojekt (Közterek rehabilitálása) konkrét tervezési folyamatait háttértanulmánya.

*

Ugyancsak hosszú múltra nyúlik vissza és sok színtéren zajlik a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék együttműködése a Művészeti Karral, a Zsolnay-projektben érintett másik egyetemi szervezeti egységgel. Az oktatás területén már 2004 óta folyamatosan meghirdetésre kerülnek – hol a graduális, hol a posztgraduális képzés keretei között – közös kurzusok, 2006 őszétől pedig mind a Művészeti Kar, mind a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék meghirdetett olyan kurzusokat, amelyek kifejezetten a másik szervezeti egység érdeklődő hallgatóinak szólt.

Az együttműködés másik területe a kutatás: itt is több éves múltra tekinthetnek vissza a közösen szervezett terepgyakorlatok/szimpóziumok, amelyek többnyire a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék aktuális kutatásaihoz kapcsolódtak, s a társadalomtudományos kutatást és a művészeti munkát kötötték össze. E közös tevékenységek – terepgyakorlatok és művésztáborok – eredményeit különböző kiállításokon mutattuk be. Már közvetlenül az EKF-pályázathoz kapcsolódik az a komplex együttműködési folyamat, amely összekapcsolta az oktatás, kutatás és prezentáció széttartó területeit egyetlen közös projektbe. Az Emlékváros-Pécs elnevezésű többféléves projekt megpróbálta feltárni a város és emlékezet közötti bonyolult összefüggésrendszert. A projekt eredményeit a POSZT egyik fontos rendezvényként 2006. június 7-én mutattuk be egy kiállítás során a Hattyúházban.

*

A tervezett Kommunikáció- (Kultúra-) és Médiatudományi Központ tematikailag és tartalmilag is szorosan kapcsolódik az EKF fontos kulcsprojektjéhez, a Zsolnay-gyár kulturális negyeddé alakításához. Olyan oktatási és kutatási területet képvisel, amely élő, s egymást kölcsönösen megtermékenyítő kapcsolatot tart fenn a kreatív iparral, a kortárs művészetekkel.

A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken folyó képzések már jelenlegi formájukban is számos módon kapcsolódnak a város kreatív iparához – így a helyi kulturális ipar egyik régi szereplőjével, a Jelenkor Kiadóval együttműködve az országban egyedülálló módon folyik kiadói szerkesztői képzés. Hasonló oktatási együttműködés kapcsol bennünket a lokális médiarendszer mindegyik fontosabb szereplőjéhez: a MTV Körzeti Stúdiójához, a Körzeti Rádióhoz, a Dunántúli Naplóhoz, az Egyetemi Médiaközponthoz.

*

A  tervezett Kommunikáció- és Médiatudományi Központ előzetes együttműködési megállapodásokat kíván kötni a hasonló területen mozgó testvérintézményeivel, így többek között az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportjával, a Közelítés Művészeti Egyesülettel, Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Intézetével, a Néprajzi Múzeummal.

Termékeny együttműködést szeretne kialakítani a Művészeti Karral, valamint az egyetem többi karával nem csak a BA, illetőleg létrejövő MA képzések szintjén, hanem a DLA, illetőleg a PhD-képzések vonatkozásában is. A – Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék oktatói által létrehozott – Kultúratudományi Doktori Program több olyan tématerületet is magában foglal (kulturális örökség, média és populáris kultúra), amelyek leginkább interdiszciplinárisan, több képzési területről kiindulva közelíthetők meg.

 

Pécs, 2006.11.14.                                                    

Szijártó Zsolt
tanszékvezető egyetemi docens