A BA-s szabad bölcsészet szak kommunikáció- és médiatudomány szakirány tanterve

Szabad bölcsészet (kommunikáció- és médiatudomány szakirány)
Kód: SBKSANB1
A végzettség megnevezése: "alapszakos szabad bölcsész kommunikáció- és médiatudomány szakirány"
Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés. A képzés jellege: Alapképzés.
Tanárképesség: nem tanárképes. Munkanyelv: magyar.
Összesen: 50 kredit. Félévek száma: 6. Tantermi órák száma: 510. Gyakorlati képzés: %.

Képzési információ
A szakirány felvételének feltétele a szabad bölcsészet szakterületi ismeretek tantárgy (SBNB02) elvégzése.

A képzésért felelős tanszék(ek), oktató(k):  
Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék


A képzés felépítése

MK-1 Kommunikáció- és médiatudomány szakirány
A mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak: KTNB01 (50k).
Min.: 50 kredit.


Tantárgyak, tárgyelemek


"KTNB Szabad bölcsészet (kommunikáció- és médiatudomány szakirány)" modul KTNB01 Kommunikáció- és médiatudomány szakirány
Felelős tanszék: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék
Felelős oktató: Szijártó Zsolt
Teljesítendő min. 50 kredit.
Megjegyzés: A szakirány felvételének feltétele a szabad bölcsész alapozó és szakterületi ismeretek tantárgyak (SBNB01 és SBNB02) elvégzése

KTNB0101 A kommunikációkutatás területei (Vizuális kommunikáció) Kötelező [Előadás] 2ó/3k
Teljesítés módja: Kollokvium
Meghirdetés: tavaszi félév. Javasolt felvétel: 4. félév.

KTNB0102 A kultúra szemiotikája Kötelező [Előadás] 2ó/3k
Teljesítés módja: Kollokvium
Meghirdetés: tavaszi félév. Javasolt felvétel: 4. félév.

KTNB0103 Bevezetés a kulturális antropológiába Kötelező [Előadás] 2ó/3k
Teljesítés módja: Kollokvium
Meghirdetés: őszi félév. Javasolt felvétel: 3. félév.

KTNB0104 Kultúra-és társadalomelméletek Kötelező [Szeminárium] 2ó/3k
Teljesítés módja: Gyakorlati jegy
Meghirdetés: őszi félév. Javasolt felvétel: 3. félév.

KTNB0105 Elméletek és modellek a kommunikációról Kötelező [Előadás és szeminárium] 2ó/3k
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: őszi félév. Javasolt felvétel: 5. félév.

KTNB0106 Bevezetés az empirikus társadalomkutatásba Kötelező [Előadás és szeminárium] 2ó/3k
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: őszi félév. Javasolt felvétel: 3. félév.

KTNB0107 Módszertani szemináriumok Kötelező [Szeminárium] 2ó/3k
Teljesítés módja: Gyakorlati jegy
Meghirdetés: alkalmanként. Javasolt felvétel: 4. félév (max.: 5. félév).

KTNB0108 Készségfejlesztő szemináriumok: fotó, videó, képalkotás Kötelező [Előadás és gyakorlat] 2ó/2k
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: mindkét félév. Javasolt felvétel: 3. félév (max.: 6. félév).

KTNB0109 Készségfejlesztő szemináriumok: multimédia Kötelező [Gyakorlat] 2ó/2k
Teljesítés módja: Gyakorlati jegy
Meghirdetés: mindkét félév. Javasolt felvétel: 3. félév (max.: 6. félév).

KTNB0110 Készségfejlesztő szemináriumok: szakmai szövegolvasás, írásóra Kötelező [Szeminárium] 4ó/4k
Teljesítés módja: Gyakorlati jegy
Meghirdetés: mindkét félév. Javasolt felvétel: 3. félév (max.: 5. félév).

KTNB0111 A kommunikáció sajátos szinterei Kötelező [Előadás és szeminárium] 4ó/6k
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: őszi félév. Javasolt felvétel: 5. félév.

KTNB0112 A kommunikáció társadalomtörténete Kötelező [Szeminárium] 2ó/4k
Teljesítés módja: Gyakorlati jegy
Meghirdetés: tavaszi félév. Javasolt felvétel: 6. félév.

KTNB0113 A kommunikáció dinamikája és zavarai Kötelező [Előadás és szeminárium] 2ó/4k
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: őszi félév. Javasolt felvétel: 5. félév.

KTNB0114 Medialitás és kommunikáció: a képtől a multimédiáig Kötelező [Előadás és szeminárium] 2ó/4k
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: őszi félév. Javasolt felvétel: 5. félév.

KTNB0115 A kommunikáció szabályozásánaketikai és jogi kérdései Kötelező [Előadás] 2ó/3k
Teljesítés módja: Kollokvium
Meghirdetés: őszi félév. Javasolt felvétel: 5. félév.