Egyéb kiadványok

Tanszéki kutatásokhoz és konferenciákhoz kapcsolódó kiadványok listája:

2011

Fejős Zoltán (szerk.): Színre vitt helyek

 (Néprajzi Múzeum, 2011)

Milyen új ismeretekre tehetünk szert, ha a turizmust a „színre vitt világok" perspektívájából vizsgáljuk? Ha a helyek létrehozását nézzük, milyen szabályszerűségei léteznek a mesterséges világok létrehozásának, hogyan kapcsolódnak ezek a mindennapi élet feltételrendszerébe, miképpen válnak lehetséges jelentések privilegizáltakká. Mi a fantázia, a képzelet szerepe a tu­rizmusban? Milyen utópiák alapján épülnek fel a különböző szintetikus világok, honnan származnak az előképeik, milyen szelekciós folyamatok eredményeképpen maradhattak fenn? Hogyan válnak a fizikailag létező helyekből képek (és viszont), kik a képalkotás szereplői? Mik a szándékaik, elképzeléseik; kik azok, akik aktívan is részt vesznek színre vitt helyek létrehozásában, kik azok, akik csak passzívan elszenvedik e folyamatokat? 

Tartalomjegyzék/1,
Tartalomjegyzék/2.

 

2008

Glózer Rita: Diskurzusok a civil társadalomról

(2008, L'Harmattan)

A rendszerváltó évek meghatározó és népszerű folyamata volt a hazai civil társadalom kibontakozása. A civil kurázsi ébredését, az egyesületek és alapítványok tömeges létrejöttét, a szektor jogi szabályozását élénk társadalmi diskurzus kísérte. És ez így is volt rendjén. De akkor, amikor rövid idő leforgása alatt értékek, fogalmak, politikai programok és politikusok tűnnek el nyomtalanul a nyilvánosság porondjáról, hogyan képes a civil társadalom koncepciója immár húsz esztendeje folyamatosan meghatározni a hazai közbeszédet? Gyaníthatóan úgy, hogy időről időre új arcát mutatja a nyilvánosságnak. Úgy, hogy különböző vonatkozásait kínálja fel a filozófia, a szociológia, a politikatudomány, a közgazdaságtan vagy különféle alkalmazott, elméletek (PR, szervezetfejlesztés, nonprofit elméletek) számára. Úgy, hogy hol társadalomalakító programnak mutatja magát, hol intézményi struktúrának, hol pedig felelősségteljes társadalmi gyakorlatnak. Ez a sokszínűség teszi a civil társadalom fogalmát a jelentéstulajdonítás alkalmas médiumává. A civil társadalomról folyó értelmiségi diskurzus éppen ezért jóval több, mint a jelenség egyszerű leírása. Az értelmezések megalkotása a megszólalók stratégiai törekvéseit szolgálja: túlélést, sikerességet, legitimációt, szimbolikus tőkék felhalmozását egy átalakuló társadalomban. Ezért is a civiltársadalom-diskurzus története lényegében egy metafora története, egy olyan alakzaté, amely a rendszerváltozás folyamatának társadalmi léptékű feldolgozását kísérte. A könyv sok szövegrészlettel illusztrálva ezt a diszkurzív pályát mutatja be.

Tartalomjegyzék


Váradi Monika Mária (szerk.): Kistelepülések lépéskényszerben

(2008, Új Mandátum Könyvkiadó)

A könyv az MTA Regionális Kutatások Központja és a PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének közös, "Az aprófalvak és az aprófalusiak esélyegyenlőségéért" című, az NKFP által támogatott kutatás keretében született tanulmányokat tartalmazza. Azon terepkutatás-sorozat hozadékait, amelyet öt jellegzetes aprófalvas vidéken valósítottak meg pécsi, valamint miskolci egyetemisták és tanáraik, budapesti PhD hallgatók és az MTA Regionális Kutatások Központjának kutatói 2005-07-ben.

"A kötet tudományos kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók, valamint Váradi Monika Mária szöveggondozással kísért szerkesztő munkájának eredménye; az érzékletes, olvasmányos esetleírások a szerzők és a szerkesztő munkáját egyszerre dicsérik. Érdemes nekigyürkőzni a könyvnek, amely érdekfeszítő tablót nyújt Magyarország aprófalvas vidékeiről." - részlet Kovács Katalin előszavából.

Borító és tartalomjegyzék

 

Fejős Zoltán - Pusztai Bertalan (szerk.): Az egzotikum

(2008, SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Néprajzi Múzeum)

A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék és a Néprajzi Múzeum által 2006 szeptemberében Szegeden megrendezett Egzotikum - egy "tudományos" és "laikus" koncepció alakváltozatai című konferenciához kapcsolódó tanulmányok.

 

 

Tartalomjegyzék/1, tartalomjegyzék/2