Főszerkesztők Fóruma a tanszéken

A Főszerkesztők Fóruma 2017. május 3-án a PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén tartja közgyűlését. A közgyűlést követően 14:30-tól a jelenlévő újságírók nyilvános kerekasztal-beszélgetésen és szűkebb körű személyes beszélgetéseken mondják el véleményüket a magyar médiahelyzetről.

A Főszerkesztők Fórumát 2012-ben a magyar médiapiac meghatározó szereplői (főszerkesztők, szerkesztők, újságírók) hozták létre annak érdekében, hogy megfogalmazzák azokat a közös értékeket és etikai irányelveket, amelyeket - platformtól, műfajtól, célközönségtől, mérettől, világnézettől és stílustól függetlenül - közösnek tekintenek. A többéves folyamat eredményeként elfogadott etikai irányelvek a lelkiismeretes újságírói munka külső és belső feltételeit írják le. https://foszerkesztokforuma.wordpress.com/etikai-iranyelvek/

 
2015 decemberében a Főszerkesztők Fóruma Egyesület, a Magyar Lapkiadók Egyesülete és a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete együttműködésre léptek annak érdekében, hogy Magyarországon létrehozzák és működtessék a média-önszabályozás rendszerét, a Korrektort (www.korrektor.hu). Az önszabályozás a média szereplői által megfogalmazott etikai irányelveket és ezen elvek érvényesítését jelenti. A szakmai önszabályozás a törvényi szabályozás, hatósági eljárás helyett együttműködés útján próbálja rendezni a vitás kérdéseket. Gyorsabb, rugalmasabb és olcsóbb (hiszen ingyenes!) megoldást jelent a panaszos számára. Megegyezés hiányában a vitás kérdések eldöntésére az egyesületek szakmai döntőbizottságot állítanak fel, amelynek döntéseit az alapítók tagszervezetei magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A Főszerkesztők Fóruma minden évben két közgyűlést tart, amelyből egyet Budapesten kívül, valamely vidéki tagszervezet székhelyén rendezi. Idén az első közgyűlését a Fórum Pécsen tartja.