Finisbe ért a TÁMOP tananyagfejlesztési projekt

Tanszékünk a Politikai Tanulmányok Tanszékével és a Gondolat Kiadóval konzorciumot alkotva sikerrel indult a TÁMOP 4.1.2. számú tananyagfejlesztési pályázaton. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül 33 millió forintból korszerű tartalommal rendelkező, digitális, online elérhető felsőoktatási tananyagokat készíthetünk és publikálhatunk. A fejlesztés megvalósítása 2010. április 1-jén indult, és hamarosan, 2011. szeptember 30-ával lezárul.

A Társadalom politika média. Komplex digitális tananyag- és taneszköz-fejlesztés a társadalomtudományi képzés számára (TÁMOP-4.1.2.-08/1/A-2009-0050) című pályázat megvalósítása során a kommunikációtudományi területen 7, a Gondolat Kiadóval közös tanszéki sorozatban megjelent könyv digitális változata készül el, és 3 új tananyag kerül megírására. Az alábbi e-könyvek a www.tankonyvtar.hu oldalon lesznek mindenki számára hozzáférhetőek:

  • Angelusz Róbert et al (szerk.): Média, nyilvánosság, közvélemény
  • Eriksen, Thomas Hyland: Etnicitás és nacionalizmus
  • Havasréti József: Széteső dichotómiák
  • Kovács Éva Orbán Jolán - Kasznár Veronika Katalin (szerk.): Látás, tekintet, pillantás
  • Luhmann, Niklas: A tömegmédia valósága
  • Stokes, Jane: A média- és kultúrakutatás gyakorlata
  • Sztompka, Piotr: Vizuális szociológia
  • Doboviczki Attila (szerk.): A fotográfiai mező
  • Szijártó Zsolt (szerk.): Köz-tér: társadalomtudományos és mediális megközelítések.
  • Glózer Rita - Gelei András (szerk.): Szervezeti kommunikáció

Jelenleg a tananyagok digitalizálása folyik, az első digitális tananyagok várhatóan 2011 utolsó negyedévétől lesznek elérhetőek a www.tankonyvtar.hu felületén. A tananyagfejesztés részleteiről, aktualitásairól szöveges és fotóanyagok találhatók a projekt honlapján (http://tarspolkom.pte.hu). A fejlesztés tartalmát, céljait, jelentőségét foglalja össze az alábbi film. A film készítői a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék volt hallgatói: Áldozó Krisztián és Maczelka Márk

 

Glózer Rita PhD

egyetemi adjunktus, a projekt szakmai vezetője