A fotográfiai mező szerkezete (2006–2007)

A kutatás a magyar fotóművészet jelenkori állapotát, szcénáit, művelőit, irányzatait szociológiai szempontok alapján vizsgálja. A magyarországi fotográfia két jelentős részterületének: a művészi fotográfiának, illetve a vele számos ponton érintkező, de főként gyakorlati problémákat felvető alkalmazott fotográfiának a feltérképezésére vállalkozik.

A kutatás célja a magyar fotóművészet ágazatára irányuló kutatási program lebonyolítása és az e kutatás eredményeit összegző zárótanulmány elkészítése. A kutatás a magyarországi művészeti szektor egy specifikus területére, a fotográfiára fókuszál, illetőleg két jelentős szektorának, a művészi fotográfiának, illetőleg az azzal számos ponton érintkező, de alapvetően más elméleti és főként gyakorlati problémát felvető alkalmazott fotográfia területének a feltérképezésére vállalkozik.

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdetett a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke számára kutatási program lebonyolítása és átfogó elemző tanulmányok elkészítése céljából a 2006. január 1.− december 31. közötti időszakban A pályázat az alábbi kutatási témákat öleli fel: a fotóművészek társadalmi helyzetének, értékrendjének, alkotási, publikálási, kiállítási és munkalehetőségeinek vizsgálata; intézményvizsgálat a fotóművészet szakmai szervezetei és a fotográfia nyilvánosságra hozásával (is) foglalkozó intézmények körében; a fotográfia és a vizuális kommunikáció közép- és felsőfokú oktatásának céljai, módszerei, perspektívái és intézményi stratégiái; a fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség megőrzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei, perspektívái és intézményi stratégiái; a digitális fotótechnika és a számítógépes alkalmazások térhódításának következményei az alkotói magatartás változásaiban a fotóművészet és a populáris fotográfia területén; a média vizuális szakembereinek attitűdjei a fotóművészet értékeivel, a fotográfia nyilvánosságra hozatalával, a vizuális jelentések megformálásával és befogadásával kapcsolatban.

Az NKA által támogatott kutatás vezetője Doboviczki Attila volt.

A kutatáshoz kapcsolódó konferenciák programja itt megtekinthető:

-A fotó a "kép-korszakban" (konferencia, Pécs, Művészetek Háza, 2007. február 9-10.)

- A fotográfiai mező Magyarországon (workshop, Budapest, Műcsarnok, 2007. november 10.)