Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Felvételi információk:

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY BA LEVELEZŐ

Képzési szint: Alapképzés
Munkarend: Levelező
Finanszírozási forma: államilag támogatott és önköltséges
Képzési idő (félév): 6
Önköltség (félév): 190000 Ft
Tervezett létszám: 1-30 fő
Felvételi követelmények: legalább egy emelt szintű érettségi 

A KÉPZÉS CÉLJA...

...olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kommunikációs rendszerekről, azaz a társadalmi kommunikációról, mint társadalmi alrendszerről, valamint a kommunikáció, illetőleg a média fontosabb intézményeiről, s akik ennek alapján felkészültek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére. A képzés a kommunikációs ismeretek megszerzését és a kommunikációs képességek kialakítását, illetőleg folytonos fejlesztését hivatott elősegíteni, mert a kommunikációs, illetőleg média-szakemberek egy jelentős része – hivatásuk részeként – mások kommunikációjának fejlesztésében érdekelt, mint például a közvetítő-társadalmi segítők, a mediátorok vagy a PR szakemberek.


KÉPZÉSI JELLEMZŐK

Képzés kezdete: 2013. szeptember
Helyszín: Pécs
Foglalkozások gyakorisága: félévente ötször (csütörtök-péntek vagy péntek-szombat)
A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: szakirány (kötelező)

 

FŐBB TÁRGYAK

Alapozó modul:
Ember és társadalom; A szabályozott társadalom; Társadalomtörténet; Elemzési technikák; Kommunikációs készségfejlesztés

Törzsmodul:
A kommunikáció társadalomtörténete, fontosabb színterei, eszközei, funkciói, interpretációja; Humán kommunikáció; Médiakommunikáció; Fotó, videó, képalkotás; Multimédia ismeretek; Szakmai szövegolvasás; Etikai és jogi kérdések

Nyelvi kimenet: legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

SZAKIRÁNYOK ES SPECIALIZÁCIÓK

nyomtatott és elektronikus újságírás

 

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

Kommunikátor

 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Tipikus munkahelyek: sajtó, média területe, nagyobb költségvetési intézmények, nagyobb vállalkozások PR tevékenységi területén

Tipikus beosztás: újságíró, PR munkakör, sajtóreferens, sajtószóvivő

Hallgatóink eddig túlnyomórészt a tömegkommunikációs intézményekben, reklám- és szervezőirodáknál, a közigazgatásban illetve az oktatásban helyezkedtek el.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK/MEGJEGYZÉS

A kommunikációs képzés 1992 óta folyik a Karon, s rövid idő alatt a pécsi felsőoktatás egyik legvonzóbb formája lett, mely pozícióját ma is őrzi. Markáns társadalomtudományos megközelítésmód jellemzi, és folyamatosan reagál a kommunikáció gyorsan átalakuló jelenségszféráján belüli változásokra, illetőleg a munkaerőpiac viharos átstrukturálódására. Munkájukat az Egyetemi Médiaközpont segíti.

 

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSEIBE

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:
kommunikáció és médiatudomány MA
tanár - mozgóképkultúra és médiaismerettanár MA / tanár - tantervfejlesztőtanár MA szakpár

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal:
filozófia MA
horvát nyelv és irodalom MA (középfokú C, azaz B2 horvát nyelvvizsgával)
tanár – romológiatanár MA (középfokú C, azaz B2 romani v. beás nyelvvizsgával)

c) Egyéb mesterszakjainkra a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Oktatásszervezési Iroda
Tel.: (72) 501-513

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu / Felvételizőknek

PTE BTK Komunikáció- és Médiatudományi Tanszék
7630 Pécs, Zsolnay V. u. 16. E25
Tel: 72/501-561
Tanszéki honlap: www.commonline.hu