Konzultációkon való részvétel és hiányzás szabályai

Az utóbbi néhány szemeszter tapasztalatai alapján szükségesnek látszik a levelezős képzések konzultációin való hallgatói részvétel szabályozása. Egyre inkább terjed az a gyakorlat, hogy a hallgatók egy jelentős része az oktatóval történő előzetes egyeztetés, és feltételezhetően nyomós indok nélkül mellőzi az óralátogatást, és csak a vizsgák, zárthelyik alkalmával jelenik meg.

Ez a gyakorlat nemcsak méltánytalan azokkal szemben, akik időt és erőforrásokat nem kímélve látogatják a konzultációkat, de szakmailag is megkérdőjelezhető. A levelezős képzések tanterve a konzultációkon való személyes jelenlétre épít, fontos eleme az interaktivitás, a szemléletformálás. E szakjaink nem távoktatásos rendszerben folynak, nincsenek kidolgozva olyan eszközök, segédanyagok, melyek a szakirodalom, az elméleti tananyag önálló elsajátítását lehetővé tennék. A jelenség egyébként éppen az első diplomájukat szerző (BA-s) hallgatókat érinti leginkább, az ő esetükben különösen problémás az órákról való távolmaradás, mely érezhetően a képzés (pontosabban a hallgatói teljesítmények) színvonalának esésével jár együtt. Éppen ezért a 2008/2009-es tanév tavaszi félévétől az alábbi szabályozást vezetjük be a levelező tagozatos képzések esetében:

A konzultációkon az oktatók kötelesek katalógust vezetni (ehhez szükség esetén a félév elején az oktatásszervező segítségét kérhetik)

Az a hallgató, aki egyetlen konzultáción sem vesz részt, a kurzust nem teljesítheti, azaz nem vizsgázhat, zárthelyi vagy házi dolgozatot nem írhat; a kurzust egy későbbi félévben újra fel kell vennie

A konzultációkról hiányzás az alábbi esetekben fogadható el:

Az előre látható hiányzásról az órát tartó tanárral egyeztetni kell, a távolmaradás csak az ő engedélyével tekinthető igazoltnak

Váratlan távolmaradás akkor tekinthető igazoltnak, és akkor fogadható el, ha arról a hallgató igazolást (orvosi, munkahelyi stb.) mutat be

A hallgató igazolatlanul legfeljebb az órák ¼-éről hiányozhat, igazoltan további ¼-éről