A kutatás koncepciója

A tervezett projekttevékenység kiindulópontját az IKT technológiák, különösen mobil informatika térhódítása nyomán megjelenő új lehetőségek szolgáltatják olyan területeken, mint a városok kulturális örökségének megőrzése, a kortárs kultúra kreatív folyamatainak megjelenítése. Célunk: koncepciójában és technológiájában egyaránt korszerű megoldások kidolgozása és felmutatása.

A tervezett tevékenység gerincét az újszerű módon felépített hálózati médiarchívum kialakítása, tervezése és létrehozása adja, melynek alkalmazási lehetőségeit az egyes pilot projektek keretében megvalósuló alkalmazások, szolgáltatások és installációk demonstrálják. A komplexitását tekintve egyedülálló kezdeményezés, a médiaarchívum megfelelő kialakítása lehetővé teszi egymástól igen különböző „tárgyak” (dokumentumok, képek, filmek, hangzóanyagok, kiállítási tárgyak, épületek), változatosan meghatározható gyűjtemények (köz-, magán- és kollektív és felhasználói kollekciók), és eltérő prezentációs módok (webarchívum, virtuális kiállítás, augmentált virtuális valóság, helyszíni display, installáció) szimultán jelenlétét egyetlen informatikai rendszeren belül. Egyedisége abban áll, hogy a hasonló kezdeményezésekkel szemben nem elszigetelten vizsgál meg egyes problémákat (digitális archívumok létrehozása, virtuális megjelenítés, tartalom-szervezés, interfész-tervezés), hanem ezeknek gyakorlatban összefüggő tevékenységeknek egy közös keretben történő összekapcsolására törekszik.

A projekt egyszerre rendelkezik tudományos, művészeti, informatikai és közösségi vonatkozásokkal; a kiválasztott célközönsége között éppúgy megtalálhatóak az akadémiai szféra különböző tudósközösségei, mint a művészeti szcéna alkotócsoportjai, de a legfontosabb célcsoportot mégis a városlakók, illetőleg a városban látogató idegenek, turisták alkotják. Gazdasági hatását tekintve elsősorban a kulturális ipar, a turisztikai szektor, az örökség-ipar és a kreatív ipar számára kínál korszerű, modell-értékű megoldásokat.

A projekt a lokális szereplőkkel (helyi kulturális intézmények, szervezetek, KKV-k) és a területen érdekelt hazai műhelyek (kutatóhelyek, médialaborok, közgyűjtemények) való intenzív együttműködésre is épít.

A projekt nemzetközi dimenzióit egyrészt a projekt eredményeinek bemutatása jelenti: már a kutatások kezdeti szakaszában létrehozható egy olyan, nemzetközi színtereken is értelmezhető, modulszerkezetű (azaz állandóan bővíthető) anyag, amely bemutatható konferenciákon, workshopokon, kiállításokon. Ehhez szorosan kapcsolódik a nemzetközi kapcsolatok másik rétege, a projekt előkészítése és megvalósítása során folyamatosan törekszünk arra, hogy kapcsolatokat építsünk ki hasonló külföldi projektek képviselőivel, és ezen keresztül bővítsük kutatói hálózatunkat.

A projekt a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 „Jól-lét az információs társadalomban” elnevezésű pályázat keretében valósul meg.