Mindenki számára elérhető online tananyagok

A TÁMOP-4.1.2.-08/1/A-2009-0050 számú, Társadalom – politika – média. Komplex digitális tananyag- és taneszköz-fejlesztés a társadalomtudományi képzés számára című pályázat keretében a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék a Gondolat Kiadóval együttműködve 10 digitális, online elérhető tananyagot hozott létre, részben korábban már nyomtatott könyv formában megjelent művek digitalizálásával, részben pedig új tananyagok fejlesztésével.

A rendkívül hasznos, oktatásban gyakran visszatérő irodalmak mostantól mindenki számára elérhetőek a www.tankonyvtar.hu oldalon.

 

Angelusz R. és mások (szerk.): Média, nyilvánosság, közvélemény

Eriksen, T. H.: Etnicitás és nacionalizmus

Luhmann, N.: A tömegmédia valósága

Stokes, J.: A média- és kultúrakutatás gyakorlata

Sztompka, P: Vizuális szociológia

Kovács Éva – Orbán Jolán (szerk.): Látás – tekintet – pillantás

Havasréti József: Széteső dichotómiák

Doboviczki Attila (szerk.): A fotó a képkorszakban

Szijártó Zsolt (szerk.): Köz/tér

Gelei András – Glózer Rita (szerk.): Valóság-konstrukciók 

Új Széchenyi Terv

Magyarország megújul A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg