Tanszéki és digitális könyvtárhasználati szabályzat

 Hallgatókra, külső könyvtárhasználókra vonatkozó szabályok:

1. A könyvtárba bármely természetes személy beiratkozhat, függetlenül attól, hogy PTE hallgató e. A beiratkozás személyi azonosság igazolásával, telefonszám és email cím megadásával történik.
2. Minden, a tanszéki könyvtárban található könyv/dokumentum a PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék tulajdonát képezi.
3. Kölcsönzés minden esetben a könyvtáros jelenlétében, a kölcsönzés adatainak rögzítésével, könyvtári nyitvatartási időben történhet.
4. A kölcsönzési idő 2 hét. Ennek lejárta után lehetőség van újabb 2 hét hosszabbításra, ezt azonban írásban, telefonon, vagy személyesen jelezni kell a könyvtárosnak. Kérjük a kölcsönzési határidő pontos betartását!
Ellenkező esetben 15 Ft/könyv/nap késedelmi díjat számolunk fel.
5. Egy alkalommal max. 6 könyv/dokumentum kölcsönözhető.
6.Nem kölcsönözhetők:
-a kézikönyvtár könyvei
-a „Helyben olvasásra” kijelölt könyvek
-az aktuális kurzusok aktuális kézikönyvei
7. A kölcsönzött könyvekbe szigorúan tilos kiemeléseket, aláhúzásokat, bejegyzéseket eszközölni. Visszavételkor a könyvtáros a könyv állapotát ellenőrzi.
8. Minden tanév végén összeállításra kerül a vissza nem hozott könyvek listája.
A kölcsönzésből kizárható, államvizsgára nem bocsátható az a hallgató, akinek a tanév végén tartozása áll fenn.
9.Könyv elvesztése, vagy egyértelmű megrongálása esetén a hallgató köteles a könyv pótlásáról - a bejelentést, vagy a tudomásunkra jutást követő 2 héten belül - gondoskodni. A beszerzés mindennemű költségei a hallgatót terhelik. Amennyiben hallgató fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a kölcsönzésből kizárható.
10. Személyi adatainak változását kérjük, jelezze a könyvtárosnak!
11. Állománygyarapítási javaslatait könyvtári nyitvatartási időben készséggel fogadja a könyvtáros.


 Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Digitális Könyvtár

A Coospacen belül elérhető a Kommunikáció és Médiatudomány Digitális Könyvtár" nevű színterünk, amely egyre bővülő mennyiségben tartalmaz a tanszék képzéseihez kapcsolódó, letölthető szakirodalmakat. A színtér megtalálható a főoldalon lévő színtér kereső segítségével az összes színtéren belül keresve. A tanszék kommunikáció szak(irány)os hallgatói a színtérre való jelentkezés után rövidesen taggá válhatnak. Figyelem: kölcsönzési és késedelmi díjak nincsenek! Belépés

Használati szabályzat

A CooSpace felületen található Kommunikáció és Médiatudomány Digitális Könyvtár (DK) a tanszék oktatói és hallgatói számára létrehozott, oktatást támogató rendszer. Mivel a színtér évek óta használatban van, egy ideje túlterhelődött, ezért használatát feltételekhez kötjük. Ezek a következők:
1. A DK színteret csak a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék hallgatói és oktatói használhatják. Más szakokról áthallgatók tantárgyuk oktatóitól kérhetik a szükséges olvasmányok kurzusszíntérhez csatolását.
2. A DK színtérre jelentkezni kell. Ennek módja: A CooSpace felületre belépve a „színtér keresése” főlapra be kell írni a könyvtár nevét: Kommunikáció és Médiatudomány Digitális Könyvtár.
A találat megjelenítése után jelentkezni kell a színtérre. A jelentkezést a hallgató szakjának ellenőrzése után visszaigazoljuk, ezután a DK minden belépéskor látható lesz az aktív színterek között.
Elutasítjuk illetve eltávolítjuk azokat a hallgatókat, akiknek:
                - a CooSpace-en megjelenő adatai között nincsen tanszéki szak (a kommunikáció minor
                szakosok írjanak egy emailt az info[kukac]commonline.hu címre, és külön kérjék felvételüket)
                - 3 hónapnál régebbi tanszéki könyvtári tartozásuk van (a tartozás rendezése után újra
                kérhető a felvétel)
Probléma esetén a tanszéki könyvtárban kérhető segítség (D épület 254.).
3. A végzett hallgatókat minden félév végén eltávolítjuk a színtérből.

 

Fenti szabályokat a könyv-állomány védelme és a hozzáférhetőség javítása érdekében hoztuk.
Minden látogatónak hasznos időtöltést kíván a Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék