Kiadványok

Mindenki számára elérhető online tananyagok

A TÁMOP-4.1.2.-08/1/A-2009-0050 számú, Társadalom – politika – média. Komplex digitális tananyag- és taneszköz-fejlesztés a társadalomtudományi képzés számára című pályázat keretében a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék a Gondolat Kiadóval együttműködve 10 digitális, online elérhető tananyagot hozott létre, részben korábban már nyomtatott könyv formában megjelent művek digitalizálásával, részben pedig új tananyagok fejlesztésével.

Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok könyvsorozat

A társadalomtudományok egyik legdinamikusabban fejlődő területe a kommunikáció és a kultúra folyamatainak tanulmányozása. E dimenziók szerepe az utóbbi években, évtizedekben gyökeresen megváltozott: e területeken jeleníthetők meg legjobban a késő modern társadalmak különböző transzformációs folyamatai, a társadalmi valóság újfajta konstitúciója.

A sorozat kötetei elsősorban a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén zajló sokrétű kutatómunka dokumentumai: tanulmánygyűjtemények, monográfiák, konferenciakötetek. Tematikailag meglehetősen sokszínűek, ugyanakkor mégis összekapcsolja őket egy módszertani, szemléletmódbeli hasonlóság: a szövegekben jelenlévő, s az elemzéseket meghatározó szemléletmód a kultúratudományokból, főképpen a kulturális antropológiából. Ez a megközelítés - amennyire csak lehetséges - megpróbál közel kerülni a történésekhez, interakciókba bocsátkozni az események résztvevőivel, megfigyelőként részt venni a lokalitás mindennapi életében, s eljutni a mindennapi kommunikációs helyzetek, jellegzetes interakciók, gyakorta használt szimbólumok szintjéig.

A PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék és a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent kiadványok:

Kommunikáció és kultúra – diplomamunkák – könyvsorozat

A legkiválóbb hallgatói szakdolgozatokat közreadó Kommunikáció és Kultúra - Diplomamunkák című tanszéki sorozat kötetei:

Magyari Beáta: Érdekek és félelmek. A kockázatvállalás dinamikája Bátaapátiban az atomhulladék-tároló létesítése kapcsán (2013)

 

 

 

 

 

Egyéb kiadványok

Tanszéki kutatásokhoz és konferenciákhoz kapcsolódó kiadványok listája:

2011

Fejős Zoltán (szerk.): Színre vitt helyek

 (Néprajzi Múzeum, 2011)

Milyen új ismeretekre tehetünk szert, ha a turizmust a „színre vitt világok" perspektívájából vizsgáljuk? Ha a helyek létrehozását nézzük, milyen szabályszerűségei léteznek a mesterséges világok létrehozásának, hogyan kapcsolódnak ezek a mindennapi élet feltételrendszerébe, miképpen válnak lehetséges jelentések privilegizáltakká. Mi a fantázia, a képzelet szerepe a tu­rizmusban? Milyen utópiák alapján épülnek fel a különböző szintetikus világok, honnan származnak az előképeik, milyen szelekciós folyamatok eredményeképpen maradhattak fenn? Hogyan válnak a fizikailag létező helyekből képek (és viszont), kik a képalkotás szereplői? Mik a szándékaik, elképzeléseik; kik azok, akik aktívan is részt vesznek színre vitt helyek létrehozásában, kik azok, akik csak passzívan elszenvedik e folyamatokat? 

Tartalomjegyzék/1,
Tartalomjegyzék/2.