Bódi Jenő

Bódi Jenő folyamatosan frissülő publikációs jegyzéke az MTMT-ben itt megtekinthető.

 

Kövek és képzetek. Az építészet szimbolikus funkciói a Káli-medencében. In Fejős Zoltán - Szijártó Zsolt (szerk.): Egy tér alakváltozásai. Esettanulmányok a Káli-medencéről. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2002, 22-39.

Falu és turizmus: képek és gyakorlatok. In Kovács Éva(szerk.): Közösségtanulmány. Budapest – Pécs: Néprajzi Múzeum - PTE-BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék, 2007, 176-185.

„Itt nyolcvanháromféle külön világ van” - nagyszakácsi mozaik. In Váradi Mónika Mária (szerk.): Kistelepülések lépéskényszerben. Új Mandátum, Budapest, 2008, 323-369. (Járosi Katalinnal közösen)

"Gasztropuccs". In Fejős Zoltán - Pusztai Bertalan(szerk.): Az egzotikum. Tanulmányok. Néprajzi Múzeum - Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest - Szeged, 2008. 124-141.

A turistatekintet mögött. In Debreceni Disputa, 2008(5), 4-9

Paradigma a garázsból. John Urry a mobilitás változó rendszereiről. In Frazon Zsófia (szerk.): Etnomobil. Mozgásban a kortárs kultúra. (MaDok-füzetek 7.) Néprajzi Múzeum, Budapest, 2011, 162-167.

Bódi Jenő, Pusztai Bertalan (szerk.): Túl a turistatekinteten: A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái. Budapest; Pécs; Szeged: Gondolat Kiadó, 2012. 314 p.
(Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok)

Bódi Jenő, Pusztai Bertalan: A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái
In: Bódi Jenő, Pusztai Bertalan (szerk.): Túl a turistatekinteten: A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái. Budapest; Pécs; Szeged: Gondolat Kiadó, 2012. pp. 7-19.
(Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok)