Császi Lajos

Könyvek:
 
A Mónika-jelenség kulturális szociológiája. Gondolat-PTE Kommunikáció Tanszék. Budapest-Pécs. 2011.
Biopolitika és kultúra. Új Mandátum, Budapest, 2007.
Tévéerőszak és morális pánik. Új Mandátum, Budapest, 2003.                  
A média rítusai, Osiris, Budapest, 2002.

 
Könyvfejezetek:
                       
A test, mint metafora és mint szimbólum. In: Lázár Imre Pikó Bettina (szerk.): Orvosi Antropológia. Budapest: Medicina, 2012.
Sebezhetőség és kockázat a szórakoztató médiában. In: Tamás Pál és Bulla Miklós (szerk.): Sebezhetőség és adaptáció, MTA, Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, 2011. 415-429.
Budapest Cow Parade.” (Mary Gluck-al közösen) In: Steven Totossy de Zepetnek - Louise O. Vasvari (szerk.): Comparative Hungarian Cultural Studies. West Lafayette Ind.: Purdue University Press, 2011. 308-319.
A Mónika talkshow gyártásának szociológiája. In: Laki Ildikó (szerk.):Tudásjavak áramlása a közép-kelet európai régióban a rendszerváltást követően. Magyar Szociológiai Társaság-Belvedere Meridionale, Budapest-Szeged, 2009. 28-43.
A médiaerőszak, mint a társadalmi erőszak szimbolikus helyettesítője. In: A médiaerőszak: Tények, mitoszok, viták. Szerk: Stachó Lászó-Molnár Bálint. Budapest: Mathias Corvinus Collegium – Századvég, 2009. 101-123
A budapesti Cow Parade” (Mary Gluck-ak közösen). In: Reflexiók és mélyfurások: A kulturakutatás változatai a „kulturális fordulat” után.  Szerk: Havasréti József-Szijártó Zsolt
Gondolat. Budapest, 2008. 111-133.
A World Trade Center viccek magyar olvasatai. In: Globalizáció, Média, Politika Szerk: Bayer József és Bajomi-Lázár Péter. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2005, 63-96.
Született gyilkosok: egy társadalomkritika képi világa. In: Vizuális üzenetek tervezése és alkalmazása Szerk: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, 2005.113-122.
Rethinking Moral Panics, Culture Wars and the Media. In: Schleicher, Nora (ed.) Communication Culture in Transition, Budapest: Akadémia Kiadó, 2000: 81-86 p.

 

Tanulmányok:
 
A mindennapi élet tabloidizációja a populáris médiában. Online publikáció: socio.hu
http://www.socio.hu/2011_1.html
Segítség, a gyermekem pedofil áldozata lett. Egy Mónika-show ORTT-birálatának kulturális kritikája. Médiakutató. 2011/1:31-48
A Makrancos Hölgytől a Big Brotherig. A frankfurti és a birminghami iskola.” Bajomi-Lázár Péter beszélget Császi Lajossal és Simonffy Andrással. Médiakutató, 2010/2:35-45
A magánélet tematizálhatóságának megítélése a Mónika Show-ban. Kultúra és Közösség. 2010/1:7-16. IV. folyam 1. Évfolyam 1. Szám.
Műfaj és narrativaelemzés a médiakutatásban. Médiakutató. 2010/1:69-81
A valóságteleviziózás társadalmi szerepe a késő modernitásban. Médiakutató. 2009/2:53-62
Broadening the Concept of Media Rituals: ’Tabloids as low holidays of Television’”. (online publikáció) Eastbound, 2009 (http://eastbound.eu/) Central European University Department of Sociology Communication
A Talk Show in Hungary and the Question of 'proper distance. Comparative Literature and Culture 11. 4 (December 2009), http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol11/iss4/10
Beszélgetés Steven Töttösy de Zepetnekkel a komparativ kultúrakutatásról. Kultúra és Közösség, 2008/4 35-40
A talkshow története és műfaji sajátosságai. Médiakutató, 2008 tavasz, 17-32 p.
Towards a Cultural Framework of Audience Response and Television Violence" (online publikáció), Comparative Literature and Culture 10.3 (September 2008): http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol10/iss3/
Médiakutatás a kulturális fordulat után, Médiakutató 2008 ősz,  93-108 p.
Neotelevizió: válság vagy megújulás. Jenei Ágnes beszélget Császi Lajossal és Siklaki Istvánnal. Médiakutató, 2oo6 tavasz, 39-56 p.
A politikai kultúra episztemológiája, Kultúra és közösség s2005/2:5-12  p.
A Mónika talkshow kulturális szociológiája. Médiakutató 2005/3:21-36
Az egészségnevelés reprezentációja a médiában. Médiakutató 2004/4: 7-22 p.
Médiaoktatás ma és holnap, Mentor, 2004/1: 6-7
World Trade Center Jokes and Their Hungarian Reception, Journal of Folklore Research 2003 Vol. 40. No.2:175-210
A média tabloidizációja és a nyilvánosság átalakulása, Politikatudományi Szemle  2003/2:157-172 p.
Pletykák és botrányok a médiában, Tabula, 2002/2:32-53
A tévéerőszak kulturális politikája és szociológiája, Iskolakultúra, 2002/1: 94-106
A média szimbólikus ceremóniái, JEL-KÉP, 2001/1: 3-17
A rituális kommunikáció neodurkheimi elmélete, Szociológiai Szemle, 2001/2: 3-15
Médiaerőszak: egy vizsgálat és ami mögötte van. Belügyi Szemle, 2000/ 7-8:.46-56
Morális pánikok és drogháborúk, Társadalomkutatás 2000/1-2:133-157
Katasztrófák médiareprezentációja, JEL-KÉP 1999/3:17-32
Televiziós erőszak és populáris kultúra: a krimi mint morális tanmese. Replika 1999/április: 21-42
A morál kulturális szociológiája és a média. Szociológiai Szemle 1999/ 4: 59-73
Interpreting Inequalities in the Hungarian Health System. Social Science and Medicine, 1990 31:(3) 275-284
Az orvos, mint életrajzíró. Valóság 1990/ 12:111-114