Feischmidt Margit

Személyes adatok: 

Név: Feischmidt Margit
kulturális antropológus, habilitált doktor, egyetemi docens, tudományos főmunkatárs

Elérhetőség:
E-mail: feischmidt[kukac]commonline.hu
Tel.: (72) 503-600/28222

Nyelvtudás:
Német, angol, román – felsőfok

Tanulmányok:
1986 – 1991 egyetemi tanulmányok, magyar nyelv és irodalom valamint német nyelv és irodalomtudomány, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár
1991: irodalom- és nyelvszakos bölcsész diploma
1991 – 1994 egyetemi tanulmányok, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Kulturális Antropológia Tanszék
1994: kitűnő diploma kulturális antropológiából
1995 – 2001: doktori tanulmányok
2001. július 10. magna cum laude doktori vizsga a berlini Humboldt Egyetem Európai Etnológia Intézetében. A disszertáció címe: Zwischen Abgrenzung und Vermischung: Ethnizität in der siebenbürgischen Stadt Cluj (Kolozsvár, Klausenburg). Témavezetők: Prof. Wolfgang Kaschuba és Prof. Rogers Brubaker.
2003. október 10-én kelt Dr. Phil. oklevelet a Pécsi Tudományegyetem Doktori és Habilitációs Bizottsága 2005. május 12-én honosította.
2009. október 29. habilitációs vizsga – Pécsi Tudományegyetem habilitált doktor

Munkahelyek:
1990 – 1994 folyóirat szerkesztő: A Hét (Bukarest), Jelenlét (Kolozsvár), Pro Minoritate (Budapest)
1994 – 2003 egyetemi tanársegéd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kommunikációs Tanszékén
2002. szeptembertől a PTE Kommunikációs Tanszék keretében működő Kulturális Antropológiai Szeminárium szakmai vezetője
2003. augusztus 30 – 2005. augusztus 30. egyetemi adjunktus az ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Kutatások Módszerei Tanszéken
2003. szeptembertől egyetemi adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken
2005. augusztustól tudományos főmunkatárs az MTA Etnikai és Nemzeti Kisebbségkutató Intézetben.
2009. szeptembertől egyetemi docens PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék

Ösztöndíjak, külföldi tanulmányok:
1996 Research Support Scheme, Open Society Institute, Budapest, Nacionalizmus és etnicitás c. doktori kutatáshoz tartozó terepmunka Kolozsváron
1997 Katholischer Akademischer Ausländerdienst, doktori tanulmányok Humboldt Egyetem Európai Etnológia Intézetben
1998 európai egyetemek Európai Etnológia Programjainak együttműködése keretében vendégelőadó a Barcelonai Autonoma Egyetem Szociális- és Kulturális Antropológia Tanszékén és a Lundi Egyetemen Európai Etnológia Intézetében
1999 International Policy Fellowship, Open Society Institute, Budapest. A kutatás címe: A multikulturalizmus elmélete és az etnicitás Kelet-Európában
2000 a CEU Curriculum Resource Center támogatásával egyetemi curriculum fejlesztés
2003 Fulbright New Century Scholars program keretében négyhónapos tanulmányút a University of California Los Angeles Szociológia Tanszékén.
2004-2007 megbízott előadó a Babes-Bolyai Tudományegyetem Komplex Kultúrakutatás MA programjában
2007. január a Linnköppingi Egyetem Ethnic Studies Intézetében meghívott előadó és doktori témavezetés
2007. április a Rutgers Egyetem (USA) Európai Intézet: meghívott előadó
2007. szeptembertől Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
2009. megbízott előadó a Közép-Európai Egyetem Szociológia – Antropológia Tanszékén

Kutatások, támogatások:
Etnicitás és mindennapi élet az erdélyi Magyarszováton, részben a CRESPO (Párizs), Interetnikus Kapcsolatok Kelet Közép Európában c. kutatásának részeként, a kutatást Kende Péter vezette, 1992 - 1994.
Szimbólumok és rítusok az interetnikus kommunikációban, a "Democracy after Communinism" Alapítvány támogatásával, 1994.
Egy magyarországi falu találkozása Amerikával. Az IFOR jelenléte és kulturális, társadalmi hatása Taszáron, a kutatás vezetője: Kovács Éva, támogatója az Open Society Institute, 1995.
Migrációs és mobilitási trendek a kárpát-medencei magyar kisebbség körében, a kutatás vezetője: Rogers Brubaker, támogatója a University of California Los Angeles, 1996.
A nemzeti identitások politikája, összehasonlító kutatás a Deutsche Forschungsgemeinschaft támogatásával, vezetője: Wolfgang Kaschuba, 1995-1997.
Az interetnikus konfliktus emlékezete Marosvásárhelyen, Calin Goinával és Rogers Brubakerrel, támogatója UCLA, 1998.
Bevándorló gyermekek iskolai szocializációja Magyarországon. Kutatás vezetője: Nyíri Pál, támogatója az OTKA, 2001-2004.
„Képek és elképzelések Erdélyről” - a Pécsi Kommunikációs Tanszék hallgatóival, támogatója az egyetem, 2002-2004.
Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért. A kutatás vezetői Kovács Katalin és Váradi Mónika Mária, MTA RKK, a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék részvételével. Támogatója: NKFP, 2005-2007
A kulturális diverzitás Közép-Európa (V4) városi tereiben. Az etnológiai megismerés tapasztalatai és lehetőségei (Exchange of experience/ exploratory workshop and network building on: Ethnological understanding of cultural diversity in Central European (V4) urban spaces) – támogatója a Visegrádi Alap, 2007.
„Változó magyarság-diskurzusok”: nemzet, nacionalizmus és a másságok etnicizálása, ill. rasszizálása magyarországi és határon túli magyarok, romák és nem-romák viszonylatában. OTKA, 2007-2010.
“EDUMIGROM – ethnic differences in education and diverging prospects for urban youth in an enlarged Europe. A comparative study of the role of schooling in ethnically diverse communities with second-generation migrants and Roma.” Európai 7-es keretprogram keretében a CEU Center for Policy Studies vezetésével, az MTA Szociológiai Intézet keretében, 2008-2010.

Részvétel hazai és nemzetközi tudományos közéletben:
Magyar Szociológiai Társaság Kvalitatív Kutatások Módszertana Szekció, alapító elnök
Magyar Antropológiai Társaság, tag
European Association of Social Anthropologists, tag
1999-től 2002-ig a Replika c. folyóirat munkatársa, három tematikus szám szerkesztője: kulturális emlékezet, határ és nagyvárosi migráció témában.