Glózer Rita PhD

Személyes adatok:

Név: Glózer Rita
Születési idő: 1971. május 1.
Kutatási terület: diskurzuselemzés,
szervezeti kommunikáció, civil társadalom 

Elérhetőségek:
E-mail: glozer.rita[kukac]pte.hu
Tel.: (72) 503-600/28220


Munkahelyek, pozíciók:
-1994-2003: igazgatási ügyintéző, dékáni titkárságvezető, majd dékáni hivatalvezető, PTE BTK Dékáni Hivatal
-2002-2008 egyetemi tanársegéd, 2008- egyetemi adjunktus, PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanulmányok:
-magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi diploma (kitüntetéses), PTE, 1994
-kommunikációs szakos egyetemi diploma (kitüntetéses), PTE, 1995
- PhD tanulmányok 1997-2006, fokozatszerzés 2007, PTE

Nyelvtudás:
-német felsőfokú (állami nyelvvizsga)
-angol alapfokú (PhD szaknyelvi vizsga)

Kutatási specializáció:
-Civil társadalom, civil szervezetek
-Szervezeti kommunikáció
-Diskurzuselemzés

Nyertes pályázatok, támogatott kutatások:
-1991-1993: részvétel a JPTE BTK Kommunikációs Tanszék által a Paksi Atomerőmű felkérésére folytatott kutatási programban (A tervezett ófalui atomtemető társadalmi fogadtatása, az ügy körül kibontakozó társadalmi mozgalmak vizsgálata) Kutatásvezető: Horányi Özséb, Niedermüller Péter
-1992/93 tavaszi szemeszter: ÖAD ösztöndíj egyéni kutatómunkára, Universität Wien - Lehrstuhl für Finno-Ugristik, 4 hónap
-1993. május: Basel, csoportos tanulmányút a JPTE BTK és az Universität Basel közötti szakmai együttműködés keretében,
-2000 – 2002: részvétel az egyházak menedzsmentjét vizsgáló empirikus, kvalitatív kutatásban, ennek módszertani továbbképzés az Institut für Forschung und Fortbildung (Wien)-ban, kutatásvezető: Wildmann János, Kamarás István
-2000. június-november: az AMFK-MEH “A humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban” ösztöndíj elnyerése (6 hónap)
-2001. június - 2002. november: az AMFK-MEH “A humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban” ösztöndíj elnyerése (12 hónap)
-2005. májusától: részvétel az MTA RKK „Az aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért. Életlehetőségek, fejlődési pályák és jó fejlesztési gyakorlatok az aprófalvas régiókban” című nyertes NKFP pályázatának megvalósításában, kutatásvezető: Dr. Kovács Katalin, MTA RKK (terepmunka és tanulmányok írása)
-2005-2006: részvétel a „Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban” című nyertes HEFOP tananyagfejlesztési pályázat megvalósításában, projektvezető: Dr. Feischmidt Margit egyetemi adjunktus, PTE BTK
-2010- : szakmai vezető – „Társadalom – politika – média. Komplex digitális tananyag- és taneszköz-fejlesztés a társadalomtudományi képzés számára” TÁMOP 4.1.2. –08/1/A


TDK témavezetés:
Horváth Aliz: Egyházi gimnázium szervezeti fejlődése, II. helyezés, Különdíj, XXVI. OTDK Társadalomtudományi szekció, 2003.
Pór Károly: Egy ünnep a politika hálójában Az 1956-os forradalom politikai diskurzusa 2005-ben, III. helyezés, Különdíj, XXVIII. OTDK Társadalomtudományi Szekció, Politikatudomány, 2007. Pécs


Konferencia-előadások:
-1998. június 12. Bizalom, kommunikáció, civil társadalom – A Kommunikáció Doktori Program konferenciája, Pécs.
-1999. március 5. Nyugati várakozások a kelet-európai rendszerváltások kapcsán “Európai civil társadalom” – a Friedrich Ebert Alapítvány és a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület közös konferenciája, Pécs.
-1999. április 9. Civil válaszok – A korrupció - a Magyar Pax Romana Fórum Egyesület konferenciája, Baja.
-1999. június 4-5. A civil társadalom funkcióváltozása (Magyarország 1989-1999)- a Kommunikáció Doktori Program konferenciája, Pécsvárad.
2000. április: Kihívások és kockázatok a civil szervezetek működésében – A család - a Magyar Pax Romana konferenciája, Siófok (ugyanitt civil szervezeti kerekasztal megszervezése és moderálása)
-2000. június 3.: Hogyan gondolkodjunk a civil szervezetekről - egy értelmezési keret vázlata – a Kommunikáció Doktori Program konferenciája, Pécs
-2006. június 23-24: A kormányzás fogalmának jelen(nem)léte a civil társadalom különböző diskurzusaiban - Politológus Vándorgyűlés, Noszvaj
-2007. június 22-23.: Civil éthosz és civil identitás - az identitás diszkurzív és narratív konstrukciójára a civil szférában – Politológus Vándorgyűlés, Pécs
-2007. november 16-17.: Vidékfejlesztők - életutak, narratívák és diskurzusok egy aprófalvas térség nonprofit világában - Remények és realitások az aprófalvas perifériákon. Az „Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért” című NKFP-kutatás záró konferenciája, Budapest (MTA Regionális Kutatások Központja)
-2009. július 3-4. A hiányzó elmélet: Egy kulturális fordulat lehetőségei és szükségessége a civil- nonprofit kutatásokban - A Magyar Politikatudományi Társaság XV. Vándorgyűlése, Miskolc (Miskolci Egyetem BTK)
-2010. június 9. Hogyan kutassu(n)k „máshogy” a civil szervezeteket(ben)? – „Közösségek”, „szervezetek”, „csoportok” – a kommunikáció- és kultúrakutatás perspektíváinak átalakulása (workshop), Pécs (PTE – Corvinus Egyetem)
-2010. június 11. Civil szervezetek: megváltozott funkciók, változó kutatási perspektívák – Közösségek mai (kommunikációs) arculata, a Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciája, Budapest (Kodolányi János Főiskola)

Szakmai szervezeti tagság és szakmai közéleti tevékenység:
-2005-től: Politikai Diskurzuskutató Központ – MTA Politikatudományi Intézete, tag. A központ honlapja: http://e3.hu/pdk/-2005-től: Kommunikációtudományi Társaság, alapító tag