Glózer Rita PhD

Glózer Rita folyamatosan frissülő publikációs jegyzéke az MTMT-ben itt megtekinthető.


Önálló könyv:

Diskurzusok a civil társadalomról, L”Harmattan Kiadó, Budapest, 2008.

 

Szerkesztett könyvek:

Társszerkesztő Hamp Gábor: Vallások és az európai integráció, Budapest, MPRF- Balassi Kiadó, 2000. 256 p.

Társszerkesztők: Mártonffy Marcell és Szöllőssy Ágnes: A kölcsönösség struktúrái, Budapest, MPR - Balassi Kiadó, 2002. 208 p.

Szervezeti kommunikáció - digitális egyetemi tananyag, PTE BTK - HEFOP, Pécs, 2006. (462.000 n)

 

Könyvfejezetek:

A diskurzuselemzés a társadalomtudományokban, in: szerk. Feischmidt, Margit – Kovács, Éva: Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban. Digitális tankönyv, PTE-BTK Kommunikációs Tanszék, Budapest/Debrecen 2006. (47.000 n) http://szabadbolcseszet.elte.hu/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=831&tip=0

Diskurzuselemzés módja és értelme, in: szerk. Feischmidt, Margit – Kovács, Éva: Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom és kultúrakutatásban. Digitális tankönyv, PTE-BTK Kommunikációs Tanszék, Budapest/Debrecen 2006. http://szabadbolcseszet.elte.hu/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=841&tip=0

A kulturális paradigma helye és jelentősége a szervezetelméletben, in.: Glózer Rita (szerk.): Szervezeti kommunikáció, digitális egyetemi tananyag PTE BTK - HEFOP, Pécs, 2006. 3-41. o. (100.000 n)

Falusi politikák, Diszkurzív módszerek, Diskurzuselemzés, In szerk. Kovács Éva: Közösségtanulmány Módszertani jegyzeti, Néprajzi Múzeum -PTE-BTK Kommunikációs Tanszék, Budapest/Pécs 2007. 147-159., 260-268., 360-372.

 

Tanulmányok:

Nyugati várakozások a kelet-európai rendszerváltások kapcsán, Csefkó Ferenc – Horváth Csaba szerk. Magyar és európai civil társadalom. Pécs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete - Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, 1999. 71-74. o.

Kockázatok és kihívások - adalékok a civil szervezetek vizsgálatához, Hamp Gábor – Kelemen Gábor szerk. A család, Budapest, MPRF- Balassi Kiadó, 2000. 170-175. o.

Civil szervezetek - kommunikációelméleti keretben Civil Évkönyv, Budapest, Európa Ház, 2000. 18-24. o.

A nyilvánosság modelljének alakváltozásai a rendszerváltás utáni évtizedben, JEL-KÉP, 2006/1. szám 3-19. o.

„Jó itt lenni” – Sümegcsehi, egy él(het)ő kisfalu (társszerző Váradi Monika Mária), in szerk. Váradi Monika Mária: Kistelepülések lépéskényszerben, Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2008. 592-643. o. (70.000 n)

A hiányzó elmélet: Egy interpretatív-konstruktivista szemléletű civil studies körvonalai, Debreceni Disputa, 2010/3. 46-51. http://www.deol.hu/disputa/2010/Disputa_10-03.pdf

 

Recenziók:

„Életmű-montázs” Janus-különszám a 60 éves Horányi Özséb tiszteletére, Echo 2002. július 3.

Janus 2002 tavasz – Formabontó emlékszám. Modern Nyelvoktatás 2002. szeptember.