Glózer Rita PhD

Oktatott kurzusok:

-1999. tavaszi szemeszter: A civil társadalom fogalomtörténete – szeminárium, PTE BTK

-1999. és 2000. őszi szemeszter: Civil társadalom, helyi társadalom – kutatószeminárium, PTE BTK

-2000. tavaszi szemeszter: Elméletek a civil szervezetekről – szeminárium, PTE BTK

-2001. tavaszi szemeszter: Civil kurázsi – szeminárium, PTE BTK

-2001. és 2002. őszi szemeszter: Bevezetés a kommunikáció kutatásának módszertanába (levelező tagozatos képzés), PTE BTK

-2001. őszi szemeszter, 2003. tavaszi szemeszter: Bevezetés a szervezetek tanulmányozásába – szeminárium, PTE BTK

-2002. tavaszi szemeszter, 2002. őszi szemeszter: Bevezetés a tudásszociológiába – szövegolvasó szeminárium, PTE BTK

-2002. tavaszi szemeszter: Szervezeti kommunikáció – kutatószeminárium, PTE BTK

-2002. és 2004. tavaszi szemeszter: Szakdolgozati konzultáció - szeminárium (levelező tagozatos képzés), PTE BTK

-2002. őszi szemeszter: Diskurzusok a civil társadalomról – szeminárium, PTE BTK

-2003. tavaszi szemeszter: A diskurzuselemzés elméleti és módszertani alapjai – szövegolvasó szeminárium, PTE BTK

-2004. őszi szemeszter, 2005. tavaszi szemeszter: A kommunikációkutatás kvantitatív és kvalitatív eszközei – szeminárium (levelező tagozatos képzés), PTE BTK

-2005. őszi szemeszter: Diskurzuselemzés I., Értelmiségi diskurzusok és szimbolikus politizálás, Szervezeti kommunikáció (nappali tagozatos képzés), Szakdolgozati konzultáció (levelező tagozatos képzés) PTE BTK

-2006. tavaszi szemeszter: Diskurzuselemzés I.-II., A rendszerváltás szemantikája és szimbolikája, A vidék politikái (Szijártó Zsolttal és Bódi Jenővel közösen) (nappali tagozatos képzés), Szakdolgozati konzultáció (levelező tagozatos képzés) PTE BTK; Szervezeti kommunikáció (nappali és levelező tagozatos képzés) PTE IGYFK

-2006. őszi szemeszter: Diskurzuselemzés I., Szervezeti kommunikáció (nappali tagozatos képzés), Szervezetszociológia (felsőfokú szakképzés)

-2008. tavaszi szemeszter: Politikai kommunikáció előadás (nappali tagozat)

-2009. tavaszi szemeszter: A politikai kommunikáció médiumai, eszközei – elemzések (szeminárium, nappali tagozat), Szöveg, diskurzus, kultúra – előadás (nappali tagozat), Szervezeti kommunikáció, szervezeti kultúra – szeminárium (nappali tagozat), Szervezeti kultúra – kutatószeminárium (nappali tagozat), Politikai kommunikáció – előadás (levelező tagozat), A tudományos írásmű – szeminárium (levelező tagozat)

-2009. őszi szemeszter: Politikai kommunikáció – előadás (nappali tagozat), Közvetlen emberi kommunikáció – előadás (nappali tagozat + levelező tagozat), Diskurzuselemzés – szeminárium (nappali tagozat + levelező tagozat)

-2010. tavaszi szemeszter: Politikai kommunikáció – előadás (nappali és levelező tagozat), Szöveg, diskurzus, kultúra – előadás (nappali tagozat), Szervezeti kommunikáció – szeminárium (nappali és levelező tagozat), Civil társadalom 2010 – kutatószeminárium (nappali tagozat)

-2010. őszi szemeszter: Bevezetés a közvetlen emberi kommunikációba – előadás (nappali és levelezős tagozat), Szervezeti kommunikáció – előadás (nappali tagozat), Civilek, nonprofitok, önkéntesek – kutatószeminárium (nappali tagozat)