Guld Ádám PhD

Személyes adatok:

Név: Guld Ádám
E-mail: guldadam[kukac]freemail.hu, guldadam[kukac]commonline.hu
Tel.: (72) 503-600/28221

Tanulmányok:
2007- PTE Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola – Kultúratudományi Program
2002-2007: PTE Bölcsészettudományi Kar, Angol Nyelv és Irodalom
2001-2007: PTE Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció és Médiatudomány (Intézményes Kommunikáció szakirány)
2000-2001: PTE-IGYFK: Angol
1996-2000: Garay János Gimnázium Szekszárd

Nyelvtudás:
Angol: felsőfok
Német: középfok

Oktatási tevékenység:

2008- PTE Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék: 2008-tól mint óraadó, 2009-től mint tanársegéd.
Oktatott kurzusok:
A média kulturális elemzése: tömegmédia és popkultúra interrelációi a késő modernitásban
Szubkultúrák médiareprezentációi
Médiagazdaságtan
Bevezetés a tömegkommunikációba
Bevezetés a média tanulmányozásába
Tömegkommunikációs műfajok és narratívák
A mozgókép és médiaelemzés elmélete és gyakorlata
A kommunikáció interdiszciplináris megközelítése
Kommunikációs proszeminárium

2007- PTE IGYFK: Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet, Kommunikációs Intézeti Tanszék, Szekszárd, óraadó
Oktatott kurzusok:
A modernitás kultúraelméletei II.
Bevezetés a kulturális antropológiába
Bevezetés a média kulturális tanulmányozásába I.
Bevezetés a média kulturális tanulmányozásába II.
Kommunikációs proszeminárium
A média narratívái

2007- Grammaticus Nyelviskola Szekszárd, vezető nyelvtanár

Szakmai gyakorlatok:
2003-2004: Jelenkor Kiadó, Pécs
2002-2003: Magyar Rádió Pécsi Körzeti Stúdió

Tudományos tevékenység:
Érdeklődési területek:
A média kulturális tanulmányozása, posztmodern identitáselméletek, identitásformálás, identitásreprezentáció a médiában
Városantropológia, szocialista városépítészet, városi terek diszfunkciói

Tudományos Diákköri Konferencia:
2005, OTDK: Társadalomtudományi Szekció: A tanulmány címe: Szocialista városközpontok, avagy egy letűnt kor emlékei? A pécsi uránváros helyzetének változása a rendszerváltást követő időszakban.

Konferencia-előadás:
Pécsi lakótelepek – a városi nyilvánosság diszfunkciói. A nyilvánosság új (szín)terei. Pécs, 2003. december 5-6. (PTE Kommunikációs Tanszék – ELTE Média Tanszék – Sapientia EMTE Társadalmi Kommunikáció Tanszék)
Az emó – egy poszt-szubkulturális közösség képekben. A vizualitás antropológiája. A vizualitás médiumai az antropológiában szekció. Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet. Miskolc, 2010. május 20-22.
Ifjúsági Kultúrák Újszerű Dimenziói – Az emó mint poszt-szubkulturális közösség. „Közösségek”, „szervezetek”, „csoportok” – a kommunikációkutatás perspektíváinak átalakulása. Pécs, 2010. június 1.
Poszt-szubkulturális közösségek – Stílus, divat, identitás összefüggései egy kortárs ifjúsági kultúra tükrében. Közösségek mai (kommunikációs) arculata. Budapest, 2010. június 11 -12.
The Media Discourse – Can Popular Culture Fight Against Poverty and Social Exclusion? Inclusion through Education and Culture – Fight against Poverty and Social Exclusion. Joint Conference of the The University Network of the European Capitals of Culture and the Compostela Group of Universities. Pécs, 2010. október 14-15.