Havasréti József

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Személyes adatok:
Név. Havasréti József
Munkahely: PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes
Tudományos fokozata: PhD
Végzettség, diploma: magyar: irodalom - nyelvészet szakos középiskolai tanár (JPTE BTK, 1990)
Elérhetőség: havasreti.jozsef@commonline.hu
Tel.: (72) 503-600/28222

Nyelvismeret:
Állami középfokú nyelvvizsga - német
PhD nyelvvizsga – angol
Egyetemi lektorátusi záróvizsga - orosz

Kutatási terület:
- a városi kultúra műfajai
- a populáris zene értelmezései
- neoavantgárd művészeti csoportok a szocializmusban
- magyar irodalmi kultúra a húszas-harmincas években
- a „tudományos írásmű” tantárgy oktatásával kapcsolatos fejlesztések

Külföldi tanulmányok:
Tempus ösztöndíj, Humboldt Egyetem, Európai Etnológia Intézet - Berlin
(1997/1998 tanév II. szemeszter)

Terepgyakorlatok, kutatások:
A Sziget Kulturális Fesztivál mint turisztikai jelenség, Budapest, 1998-2000
Turizmus a Balaton felvidéken, Köveskál, 2000-2001
A magyarországi neoavantgárd és alternatív kultúra, 2000-2005

Konferenciaszervezés:
Underground művészet és alternatív nyilvánosság I. Pécs 2002. november 8-9.
Underground művészet és alternatív nyilvánosság II. Pécs 2004. október 29-30.

Oktatási program kidolgozása:
Kiadói szerkesztő másoddiplomás képzés szakalapítási kérelmének kidolgozása, szakleírás, tantervírás, tantárgyi program, vizsgakövetelmények, 2001-2002

OTDK témavazetés, díjazott munkák:

2001. OTDK Társadalomtudományi szekció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem:

Fülöp Zoltán: Félelmetes tárgyak a Sikoly című horrorfilmben. Filmtudomány, 1. helyezés

Somogyi László: Roma reprezentációk a Fekete Vonat szövegeiben. Kulturális antropológia, 2. helyezés

 

2003. OTDK Társadalomtudományi szekció, Debreceni Tudományegyetem:

Varga Péter: Identitás és kritikai normaképzés a Mental Hammer magazin írásaiban. Kommunikáció és médiatudomány, 1. helyezés.

Hajdu Kis Diána: A gonzo újságírás és a Magyar Narancs. Kommunikáció és médiatudomány, 2. helyezés

 

2005. OTDK Társadalomtudományi szekció, Budapesti Corvinus Egyetem:

Kasznár Veronika Katalin: Az irodalom, mint a társadalmi nyilvánosság lehetséges médiuma. Kommunikáció és médiatudomány, 1. helyezés.

 

Varga Péter: Képiség, medialitás és identifikáció a metál szubkultúrában. Kommunikáció és médiatudomány, 2. helyezés

Tofalvy Tamás: Áttetsző színterek. A kortárs hardcore-kultúra és a globalizáció. Kultúraelmélet, 2. helyezés.

 

2009. OTDK Társadalomtudományi szekció

Rauscher Edina: Csorba Győző alakja Pécs kulturális emlékezetében. 2. helyezés.

 

2011. OTDK Társadalomtudományi szekció, Zsigmond Király Főiskola

Szigeti Eszter: Szubkultúrák, Internetes közösségek. Az LD50 honlap felhasználói köre, 2. helyezés

Tudományos kiadvány szerkesztése:
- Janus - a 60 éves Horányi Özséb tiszteletére. Janus, 2002 tavasz.
(Szerkesztő: Szijártó Zsolt, társszerkesztők: Béres István, Havasréti József, Somlyódy Nóra)
- Havasréti József – K. Horváth Zsolt (szerk.): Avantgárd: underground: alternatív. Popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság Magyarországon. Budapest – Pécs: Artpool – Kijárat – PTE Kommunikációs Tanszék, 2003.

Más felsőoktatási intézményben (karon) végzett oktatási tevékenység:
Társadalmi kommunikáció. Esterházy Károly Tanárképző Főiskola - Eger, Kommunikációs Tanszék, 2000/2001 tanév, őszi szemeszter.
Tudományos írásmű. PTE Művészeti Kar, Képzőművészeti Mesteriskola, 2000-től folyamatosan

Konferencia-előadások:
1991
- Folklórelméleti problémák Marót Károly költészetfelfogásában.  A néprajz jövője - a jövő néprajza. Fiatal néprajzkutatók országos konferenciája. Makó, 1991. augusztus 26-29.
1997
- Kerényi Károly és a pécsi egyetem. Kerényi Károly emlékezete. Emlékülés. Pécsi Tudományegyetem, 1997. november 13.
1999
- A Sziget Kulturális Fesztivál mint turisztikai jelenség. Turizmus és kommunikáció. Néprajzi Múzeum, Budapest - PTE BTK Kommunikációs Tanszék, Pécs, 1999. október 1-2.
2000
- Kodály, tanítványai és az életrajzi tér. Ünnep, hétköznap, emlékezet - társadalom és kultúrtörténet határmezsgyéjén. A Hajnal István Kör XIV. konferenciája. Szécsény 2000. augusztus 24-26.
2001
- A rockzene és a nyilvánosság kapcsolatáról. Média és populáris kultúra. PTE BTK Kommunikációs Tanszék, 2001. október 18.
- Az életrajzi tér és a szakmai identitás kapcsolata a Kodály-tanítványok emlékezéseiben. A narratív identitás problémája a társadalomtudományokban. Szegedi Tudományegyetem, 2001. október 19-20.
2002
- Tér-foglalás a Káli medencében. Helyeink, tárgyaink, képeink - a turizmus társadalomtudományos vizsgálata. PTE BTK Kommunikációs Tanszék, 2002. március 22-23.
- Anna Frank és Nagy Testvér. Underground művészet és alternatív nyilvánosság - az értelmiség és a punk/rock zene kapcsolata a hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországán. PTE BTK Kommunikációs Tanszék, 2002. november 8-9.
2003
- A Káli-medence művészetszociológiai térképe. Tér, tudat, turizmus. Szeged, 2003. április 29. (SZTE Néprajzi Tanszék)
- Szubverzió, barkácsolás, montázs. A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon. Miskolc, 2003. október 16-17. (Miskolci Egyetem, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék)
- Az underground nyilvánosság értelmezésének szempontjai. A nyilvánosság új (szín)terei. Pécs, 2003. december 5-6. (PTE Kommunikációs Tanszék – ELTE Média Tanszék – Sapientia EMTE Társadalmi Kommunikáció Tanszék)
2004
- Lélegzet – Szóbeliség és dialogicitás egy „élő folyóirat” koncepciójában. Szétfolyóirat – A folyóiratok az elektronikus kor szemszögéből. Dissolving and Emerging Communities – The Culture of Periodicals from the Perspective of the Elelctronic Age. Budapest, 2004. május 21-22. (Nemzetközi konferencia, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Média Oktató és Kutató Központ)
- Urbánus műfajok. Terek, képek és térképek: a modern város. Pécs, 2004. május 7-8. (PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola – PTE Kommunikációs Tanszék)
- „Mindig csak képeket” – az eredetiség szótárai a magyar neoavantgárd kritikai fogadtatásában. Hagyomány és eredetiség. Budapest, 2004. szeptember 9-10.
(Néprajzi Múzeum, Budapest – PTE Kommunikációs Tanszék)
2005
- Atemholen. Ein Nicht-Druckprint-Medium in Budapest 1980-1985. „Kunst Unter Druck. Entwicklungen in der 1980re Jahren des Realsozilaizmus. Workshop, Leipzig 10-11. Juni 2005. GWZO.