Havasréti József

Havasréti József folyamatosan frissülő publikációs jegyzéke az MTMT-ben itt megtekinthető.


1. Önálló könyv:

- Alternatív regiszterek. A kulturális ellenállás formái a magyar neovantgárdban. Budapest, 2006, Typotex.

- Tudományos írásmű. Budapest - Pécs, 2006, HEFOP Bölcsész Konzorcium.

- Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban. Budapest – Pécs, 2009, Gondolat – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.

 

2. Szerkesztett könyv:

- Horányi Özséb hatvan éves. 1-3. kötet, Janus (10), 2002. Szerk. Szijártó Zsolt, társszerkesztők Béres István, Havasréti József, Somlyódy Nóra. 1. kötet, Köszöntők, életrajz, bibliográfia.

- Havasréti József – K. Horváth Zsolt (szerk.): Avantgárd: underground: alternatív. Popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság Magyarországon. Budapest – Pécs: Artpool – Kijárat – PTE Kommunikációs Tanszék, 2003.

- Havasréti József – Szijártó Zsolt (szerk.): Reflexiók vagy „mélyfúrások”? A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után. Budapest – Pécs, 2008, Gondolat – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.

- Havasréti József – K. Horváth Zsolt – Szijártó Zsolt (szerk.): A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye. Budapest – Pécs, 2010, Gondolat – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.

 

3. Tanulmányok:

1995

- Ady prófétikus költészetének megítéléséről. Irodalomtörténeti Közlemények, (XCIX évf.) 1995/5-6. 612-630.

1996

- Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988). Jelenkor, 1996. április, 397-400.

- Rainer Werner Fassbinder: Írások, beszélgetések. Jelenkor, 1996. szeptember, 829-832.

1997

- Truffaut - Hitchcock. Jelenkor, 1997. március, 331-335.

- Kerényi Károly és a pécsi egyetem. Jelenkor, 1997. július-augusztus, 901-905.

1998

- A Szerb Antal életmű utóéletéhez. Jelenkor, 1998. április, 448-457.

- Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Jelenkor, 1998. május, 573-576.

- Egy nagyobb arányú hőskor hírmondója. Jelenkor, 1998. december, 1328-1333.

1999

- A kulturális emlékezet mechanizmusai Aby Warburg és Marót Károly ókorszemléletében. Szépliteratúrai ajándék: „Déja vu, presque vu - emlék, emlékezés.” Pécs - Szeged, 1999. 67-76.

- Szó és írás határán. Tanulmányok a paraszti-népi írásbeliségről. Tabula (2), 1999/2. 129-144.

- Séták - metafizikából morálba, morálból politikába. Jelenkor, 1999. szeptember.

2000

- Ady költészete - lélekbeszéd, rendszer vagy olvasat? Holmi, 2000/1. 95-102.

- Kertész Imre: Gályanapló. Kritika (XXIX.) 2000. december.

- A Sziget Kulturális Fesztivál mint turisztikai jelenség. In Fejős Zoltán - Szijártó Zsolt: Turizmus és kommunikáció. Budapest - Pécs, Néprajzi Múzeum - PTE Kommunikációs Tanszék, 2000.

- A „syntaxis mundi” eszméje és a film - Zsilka János és Bódy Gábor kapcsolata. In Gács Anna - Gelencsér Gábor (szerk.) Adoptációk - film és irodalom egymásra hatása. Budapest: JAK - Kijárat Kiadó, 2000. 45-71.

2001

- Gábor Kálmán: A középosztály szigete. Tabula 2001/1. 96-102.

- Szerb Antal fogadtatástörténetéről. Holmi, 2001/5. 666-676.

- Ex Libris - Ifjúsági kultúra. Élet és Irodalom (XLV), 2001. szeptember 8.

2002

- Dekadencia, perverzió, fetisizmus - széljegyzetek Szilágyi Géza írásaihoz. Szoc.reál (7), 2002 március. 24-25.

- Horányi Özséb tudományos pályájáról. Janus (10), 2002 tavasz, 6-14.

- Egy kaméleon gondosan stilizált élete. Jelenkor, 2002. szeptember, 975-984.

2003

- A Káli-medence művészetszociológiai térképe. In Szijártó Zsolt - Fejős Zoltán: Egy tér alakváltozásai. Budapest - Pécs, Néprajzi Múzeum - PTE Kommunikációs Tanszék, 2002.

- Szubkultúra: a különbség, a káosz és a rend. Tabula, 2003/2.

- Anna Frank és Nagy Testvér. A társadalom ellen folytatott háború az art punk zenekarok szövegeiben. In Havasréti József – K. Horváth Zsolt (szerk.): Avantgárd: underground: alternatív. Popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság Magyarországon. Budapest – Pécs: Artpool – Kijárat – PTE Kommunikációs Tanszék, 2003.

2004

- Punk/rock kultúra és az avantgárd „élő folyóiratok”. A Fölöspéldány-csoport. In Deréky Pál – Müllner András (szerk.): Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből. Budapest: Ráció Kiadó.  2004. 273-304.

- Széteső dichotómiák. (Klaniczay Júlia – Sasvári Edit Törvénytelen avantgárd c. könyvéről.) Holmi, 2004. november, 1309-1319.

2005

- Urbánus műfajok. In N. Kovács Tímea – Böhm Gábor – Mester Tibor (szerk.): Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Budapest: Kijárat, 2005. 181-197.

- A kaleidoszkópon kívül/belül. A kritikai kultúrakutatás Magyarországon, Helikon, 2005, 1. szám

2006

- Széljegyzetek Szilágyi Gáza írásaihoz. Literatura, 2006/4. 507-524.

2007

- A dekadencia írója. Szilágyi Géza. (Elsüllyedt szerzők VI.) Magyar Narancs, 2007. január, 38–39.

- A strukturalizmustól a kabbaláig. Mágia és szemiotika Erdély Miklós filmes írásaiban. Metropolis, 2007/4, 92–99.

- Szóbeliség, dialógus és ellen-nyilvánosság egy „élő folyóirat” koncepciójában: A Lélegzet (1980-1985). In Gács Anna (Szerk./Edited): A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből. The Culture of Periodicals from The Perspective of The Electronic Age. Budapest, 2007, L’ Harmattan, 150-167.

2008

- A „poétikai közvetítés” kontextusai Thienemann Tivadar és Marót Károly írásaiban. Helikon, 2008/2-3, 141-189.

- Vitustánc. A „társadalmi fiziognómia” és a szexualitás megítélésének kérdései Szilágyi Géza írásaiban. Thalassa, 2008/4, 43-61.

- Mündlichkeit, Gegenöffentlichkeit und Dialog in Praxis einer „mündlichen Zeitschrift”: Atemholen, Budapest, 1980–1985. In Boden, Doris – Schorlemmer, Uta (Hg.): Kunst am Ende des Realsozializmus. München, 2008, Verlag Otto Sagner.

- Patrióta hangyák, egzotikus termeszek. Etnográfiai és politikai allegóriák egy harmincas évekbeli ifjúsági regény propagandavilágában. In Fejős Zoltán – Pusztai Bertalan (szerk.): Az egzotikum. Budapest – Szeged, 2008, Néprajzi Múzeum – SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 155-164.

2009

- Aktuális Levél. Budapest 1983-1985. Budapesti Könyvszemle, 2009, tavasz, 43-55.

- „És mindig csak képeket hagyunk magunk után…” (Diskurzusok a BBS körül a hetvenes nyolcvanas években). In Gelencsér Gábor (szerk.): BBS 50. A Balázs Béla Stúdió ötven éve. Budapest, 2009, Műcsarnok – BBS, 29-46.

 

4. Recenziók:

- Széteső dichotómiák. (Klaniczay Júlia – Sasvári Edit Törvénytelen avantgárd c. könyvéről.) Holmi, 2004. november, 1309-1319.

- Festett vérzés, takart sebek. Fényképes albumok József Attiláról. Jelenkor, 2005. december, 1201-1208.

- Az Agy-rém. Hajas Tibor írásairól. Holmi, 2006. április, 558-568.

- Vetítőben. (Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete.) Alföld, 2006. július, 96-102.

- Kelet–Nyugat. (Forgács Éva: A Duna Los Angelesben). Holmi, 2007. július, 596–960.

- Az „eredet” eredete. (Kovács Ákos: A kitalált hagyomány). Kalligram, 2007. november, 94–96.

- Irodalompolitika? A pártirányítástól (a zsezsegésen át) az identitáspolitikákig. (Sári B. László: A hattyú és a görény.) Jelenkor, 2008. január, 106-116.

- Simoncsics Péter: Paradigmaváltás légüres térben. Helikon, 2008/2-3, 239-242.

- Egy „Élet-Mű” replikációi. (Mérei Élet-Mű. Tanulmányok) Holmi, 2008. szeptember, 1236-1242.

- Determinált pályaívek. (Bezeczky Gábor: Irodalomtörténet a senkiföldjén). Jelenkor, 2009. március, 352-362.

- Egy új Róheim-könyvről (Róheim Géza: Ádám álma). Jelenkor, 2009. december, 1378-1384.