Maksa Gyula

Maksa Gyula publikációi és előadásai

Maksa Gyula tudományos közleményeinek jegyzéke az MTMT-n:
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10017081#


I. Könyv:
  

Változatok képregényre. Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest – Pécs, 2010. 144 oldal.
 

II. Egyetemi jegyzet:

Médiaelméletek. E-learning egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, 2006,


III. Tanulmány: 

1. Képregények transzkulturális helyzetekben. Marguerite Abouet munkáinak értelmezéséhez. Korunk 2012/8. 65-70. http://www.korunk.org/letoltlapok/Z_ZYKorunk2012augusztus.pdf

2. Brüsszel és képregény – egymást alakító közegek? In Színre vitt helyek. Szerk. Fejős Zoltán. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2011. 189-198. 

3.  Aproximări, mutaţii, şanse. Benzile desenate maghiare din perspectiva experienţei recente a bande dessinée. (Traducere de Lóránd Rigán.) Korunk 2011/2 (elektronikus változat) http://www.korunk.org/?q=ro/node/11870 

4. Közelítések, elmozdulások, lehetőségek. Magyar képregény a bande dessinée újabb tapasztalatai felől. Korunk 2011/2. 24-30. http://www.korunk.org/letoltlapok/Z_VKorunk2011februar.pdf 

5. A Calvindrier és a genfi képregényplakát. Mediárium 2010/1-4. 17-22.
http://www.licium.hu/media/documents/2011_aprilis_mediarium_web.pdf

6. Közvetlen demokrácia, rajzolt poltika – svájci példák. Debreceni Disputa 2010/3. 10-14.
http://www.deol.hu/disputa/2010/Disputa_10-03.pdf

7. A „képregény” vagy „rajzolt irodalom” médiuma és a magyar kultúra. In Irodalom, nemzet, identitás. Szerk. Jankovics József és Nyerges Judit. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2010. 106-111. http://mek.oszk.hu/08100/08170/08170.pdf

Korábbi megjelenés folyóiratban: Alföld 2006/12. 77-83 

8. Népszerű irodalom, karnevalisztikusság, metamédia – megjegyzések a rajzolt képregény kapcsán. Alföld 2009/5. 94-99. 

9. A médianarratológia mint második generációs médiumelmélet. In: Reflexiók és mélyfúrások. A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után. Szerk. Havasréti József és Szijártó Zsolt. Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest – Pécs, 2008. 69-96.

10. A „kölyökképregény” műfajának megváltozása az elektronikus kultúrában – szexualitás és erőszaktematizációk. In: A média hatása a gyermekekre és fiatalokra IV. Szerk. Gabos Erika. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, Magyar Egyesület, 2008. 186-189.

11. Háború és képregény. A brüsszeli Le Soir egy ikonotextusa kapcsán. Magyar Műhely 2007/3. 52-59. 

12. A paleotelevíziótól a neotelevízióig – és tovább? Debreceni Disputa 2007/10. 35-39.
http://www.deol.hu/disputa/2007/Disputa_07-10.pdf

13. Ismeretterjesztés és képregény. Médiakutató 2007/tavasz (8. évf./1. sz.). 7-14.
http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_01_tavasz/01_ismeretterjesztes_es_kepregeny/01.html

14. Médiatörténetek margóira. Debreceni Disputa 2005/9. 62-64.
http://www.deol.hu/disputa/2005/Disputa_05-09.pdf

15. Szerződések és ígéretek. Műfajiság és kortárs televízióelmélet francia nyelvterületen. in DOSZ Tavaszi Szél 2005 Konferencia-kiadvány. 268-271.

16. Ödipális önéletrajziság. (Art Spiegelman: A teljes Maus). Debreceni Disputa 2005/3. 50-53.
http://www.deol.hu/disputa/2005/Disputa_05-03.pdf 

17. Michel, a turista. (Michel Houellebecq: A csúcson). Alföld 2004/6. 104-109. 

18. A diszkurzus-keveredés módosulásai a Garaczi-olvasásban. In: Studia Litteraria Iuvenum. (Fiatal kutatók tanulmányai a kortárs irodalomelméletek jegyében). Szerk. Bitskey István és Imre László. Debrecen, 1999. 149-167.
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/99500/1/studia037.pdf

 

 IV. Kritika, recenzió szakfolyóiratban:

1. Szövegek, intézmények, közönségek. Jane Stokes: A média- és kultúrakutatás gyakorlata. Mediárium 2009/1-2. 121-122. http://epa.oszk.hu/01500/01515/00005/pdf/mediarium-iii_121-123.pdf

2. Tapasztalatok. Szíjártó Imre: A mozgókép- és médiaoktatás gyakorlata. Médiakutató 2009/1.  109-110. http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_01_tavasz/09_szijarto_imre_konyverol/01.html

3. Benczik Vilmos: Jel, hang, írás. Adalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez. Kritika 2007/3. 37. http://www.kritikaonline.hu/kritika_07marcius_KRITIKA.html 

4. Történelem, kultúra, medialitás. Kritika 2006/2. 32.
http://www.kritikaonline.hu/kritika_06febr_cikkek_tortenelem.html 

5. Bónus Tibor: Garaczi László. Kritika 2005/2. 31. 

6. Császi Lajos könyveiről. (A média rítusai, Tévéerőszak és morális pánik). Kritika 2004/7-8. 49-50. 

7. Cserna-Szabó András: Fél hét. Kritika 2003/1. 31-32.

8. Bónus Tibor: Diskurzusok összjátéka. Irodalomtörténet 2002/2. 470-472.

9. Elbeszélések a bizonytalanságról. (Maár Judit: A fantasztikus irodalom). Alföld 2002/8. 102-104.

10. Nyelvek, világok, szövegek között. (Bányai János: Mit viszünk magunkkal?). Alföld 2001/10. 109-112.

11. Hazai Attila: Szex a nappaliban. Kritika 2001/9. 31-32. 

12. Krasznahorkai László: Háború és háború. Kritika 2001/3. 38.

13. Architextusok hálójában (Pozsvai Györgyi: Visszanéző tükörben). Alföld 2000/10. 108-111.

14. Podmaniczky Szilárd: Képlapok a barlangszájból. Kritika 2000/6. 41.

15. Nem lehet kiszállni. (Papp András: Te beszállsz a bárkába). Alföld 1998/10. 104-107.

16. Csábítók naplói. (Esze Dóra: Két tojás). Alföld 1998/3. 100-102.

 

V. Egyéb kulturális újságírói tevékenység 
 

Exem plakátjai. Panel 2007/október (2. évf/2. sz.). 42-43.

Titeuf. Panel 2007/május (2. évf/1. sz.). 4-5.
http://www.kepregeny.net/sajtoarchivum/muvek-sorozatok/kulfoldi-kiadvanyok-sorozatok/titeuf/

Képmutogatás. Debrecen hetilap 2005. november 16. 3. 
http://www.deol.hu/dbarch/07/38/07-38_03.pdf

Jobb veled a világ? Debreceni Disputa 2005/9. 3. 
http://www.deol.hu/disputa/2005/Disputa_05-09.pdf

Képkockás lapok. Debrecen hetilap 2005. június 22. 11. 
http://www.deol.hu/dbarch/07/22/07-22_11.pdf 

2002-2003 Magyar Köztársaság Brüsszeli Nagykövetsége, 2 országismereti kiadvány írása és szerkesztése (Agenda 2003, Agenda 2004)

1999-2001 Hajdú-Bihari Napló, 41 cikk


VI. Folyóiratszámok szerkesztése


Mediárium 2011/1-2 http://www.licium.hu/media/documents/medi_web.pdf

Mediárium 2010/1-4 http://www.licium.hu/media/documents/2011_aprilis_mediarium_web.pdf

Mediárium 2009/3-4 http://www.licium.hu/media/documents/2009_osz_tel_mediarium_web.pdf

Mediárium 2009/1-2 http://media.ttre.hu/Media/kfrtkfarchiv/mediariumarchiv/Medi%C3%A1rium%202009.%20tavasz-ny%C3%A1r/2009_tavasz_nyar.pdf

Debreceni Disputa 2005/9 http://www.deol.hu/disputa/2005/Disputa_05-09.pdf

Debreceni Disputa 2005/7-8 http://www.deol.hu/disputa/2005/Disputa_05-07.pdf

Debreceni Disputa 2005/6 http://www.deol.hu/disputa/2005/Disputa_05-06.pdf

Debreceni Disputa 2005/5 http://www.deol.hu/disputa/2005/Disputa_05-05.pdf

Debreceni Disputa 2005/4 http://www.deol.hu/disputa/2005/Disputa_05-04.pdf

  

VII. Konferenciák, workshopok, előadások (2005-2012) 

A. Előadások konferenciákon és workshopokon 

Report from the Pop Line: On the Life and Afterlife of Popular. 3rd Graduate Conference in Culture Studies: Transculturality and Comics. The Case of Marguerite Abouet’s Aya de Yopougon, Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Humanas, Lisszabon (szervező: CECC – Centro de Estudos de Comunicação e Cultura), 2012. 12. 03. 

A vonal üzenete: a képi ábrázolás szerepe az olvasáskultúra fejlesztésében: Transzkulturalitás és képregények, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged (szervezők: SZTE Könyvtár- és Múzeumpedagógiai szakcsoport), 2011. 11.18. 

A vágygazdaság forrásvidékei: A turizmus mediológiája, Milleniumi Kávéház, Szeged (szervezők: SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék és PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék), 2011. 09. 16. 

XVI. JAK Tanulmányi Napok: Zsurnaliszták, belletristák. Az irodalmon innen és túl: Újságírás, képregény, irodalom. Megjegyzések Riad Sattouf munkáinak értelmezéséhez, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest (szervező: József Attila Kör), 2010. 04. 16. 

 “Színre vitt helyek” – újabb társadalomtudományos közelítések a turizmushoz: Brüsszel és képregény – egymást alakító közegek? Művészetek és Irodalom Háza, Pécs (szervezők: PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék és Néprajzi Múzeum), 2009. 11. 20. 

Protestantizmus és medialitás. A reformáció mediális forradalma: A Calvindrier és a genfi képregényplakát, MTA Székház/Kossuth Klub, Budapest (szervező: Károli Gáspár Református Egyetem BTK), 2009. 11. 11.

II. Populáris kultúra – Médiakultúra workshop: Karnevalisztikusság és képregény – populáris kulturális/médiakulturális metahelyzetek, DE Soó Rezső Kutatóház, Síkfőkút, 2009. 04. 04.

Debreceni Irodalmi Napok, Népszerű irodalom tudományos tanácskozás: Népszerű irodalom, karnevalisztikusság, metamédia - megjegyzések a rajzolt képregény kapcsán, Kölcsey Központ, Debrecen, 2008. 12. 05.

IV. Nemzetközi Médiakonferencia: A média hatása a gyermekekre és fiatalokra: A « kölyökképregény » műfajának megváltozása az elektronikus kultúrában (szexualitás- és erőszaktematizációk), Balatonalmádi (szervezők: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, ORTT), 2007.12. 04.

I. Populáris kultúra – Médiakultúra workshop: A (genfi) képregényplakát, DE Soó Rezső Kutatóház, Síkfőkút, 2007. 04. 14.

Háború és kultúra workshop: Háború és képregény, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Ponton Galéria, Budapest (szervezők: FISZ és Magyar Műhely folyóirat), 2006. 12. 16.

Fiatal Irodalomtudósok Fóruma konferencia: A francia-belga(-svájci) bande dessinée, DAB, Irodalomtudományi Szekció, Debrecen, 2006. 11. 15.

VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kultúra – médium – irodalom szimpózium: A « képregény » vagy „rajzolt irodalom” médiuma és a magyar kultúra, DE, Debrecen, 2006. 08. 23.

Kommunikációkutatás 2005 konferencia: A képregény mediativitása és az ismeretterjesztés, SZTE Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2005. 12. 17.

Doktoranduszok Országos Szövetsége Tavaszi Szél 2005 konferencia: Szerződések és ígéretek. Műfajiság és kortárs televízióelmélet francia nyelvterületen, DE, Debrecen, 2005. 05. 07.


B. Egyéb tudományos és ismeretterjesztő előadások

Képregények Magyarországon – Kutatási lehetőségek, INALCO, Párizs, 2012. 12. 11.

La Bande Dessinée en Hongrie – Perspectives pour la recherche, INALCO, Párizs, 2012. 12. 11.

Képregények transzkulturális vizsgálata, Partiumi Keresztény Egyetem Janus Pannonius Szakkollégium Nyelv- és Irodalomtudományi Műhelyének Magyar Nyelv- és Irodalom szakcsoportja Nagyvárad, 2012. 11. 22.

A magyar képregénykutatás lehetőségei, Partiumi Keresztény Egyetem Janus Pannonius Szakkollégium Nyelv- és Irodalomtudományi Műhelyének Magyar Nyelv- és Irodalom szakcsoportja, Nagyvárad, 2012. 11. 22.

Képregényalapú hibrid médiaközegek, Partiumi Keresztény Egyetem Janus Pannonius Szakkollégium Nyelv- és Irodalomtudományi Műhelyének Magyar Nyelv- és Irodalom szakcsoportja, Nagyvárad, 2012. 11. 21. 

A rajzolt képregény francia nyelvű változatai, Partiumi Keresztény Egyetem Janus Pannonius Szakkollégium Nyelv- és Irodalomtudományi Műhelyének Magyar Nyelv- és Irodalom szakcsoportja, Nagyvárad, 2012. 11. 21. 

Turizmuskutatás mediológiai nézőpontból, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet, Kolozsvár, 2012. 05. 22. 

Képregények transzkulturális helyzetben, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet, Kolozsvár, 2012. 05. 15. 

Képregényalapú mediatikus hibridizációk: képregényfreskók, képregényplakátok, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet, Kolozsvár, 2012. 05. 15.

A kommunikáció- és médiakutatás műhelyei: Kommunikáció- és médiakutatás a Debreceni Egyetemen – Kálai Sándorral közösen, PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2012. 03. 08. 

Komparatisztikai Műhely: Kulturális hibriditás és transzkulturalitás: képregényes példák, DE BTK MIKI, Debrecen, 2011. 12 07.

DE BTK Szakmai Napok: Francia nyelvű képregénykultúrák, DE BTK
(szervező: DE BTK HÖK), 2011. 05. 03. 

Szerzők és szövegek előadás-sorozat: Változatok képregényre, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2011. 04.28. 

Kossuth Napok 2009: A képregény francia nyelvű kulturális változatai, DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, 2009. 11. 30. 

Szerzők és szövegek előadás-sorozat: A média- és kultúrakutatás gyakorlata, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2009. 04. 22.

A kommunikáció-kutatás útjai előadás-sorozat: Televíziós fikciók, PTE BTK, Pécs, 2007.11. 15.

Szerzők és szövegek előadás-sorozat: Medialitás, médiumidentitás, « képregény », PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2007. 10. 17.

Irodalom, film, vizualitás előadás-sorozat: A « képregény » vagy « rajzolt irodalom » médiuma és a film , DE Hatvani István Szakkollégium, Debrecen, 2007. 05. 15. 

Introduction to literary and culture theory (előadás-sorozat): Elbeszéléselméleti és médiumelméleti hagyományok metszéspontján: a médianarratológia , DE Angol-Amerikai Intézet, Debrecen,  2007. 05. 10. 

A képregény mint médiaszöveg előadás-sorozat: A francia-belga(-svájci) bande dessinée mint médiaszöveg,  SZTE Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2006. 10. 25. 

Kortárs populáris kultúra előadás-sorozat: Műfaj és/vagy médium. A « képregényről », SZTE Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2006. 04. 26.

Kultúra és medialitás előadás-sorozat: A paleotelevíziótól a neotelevízióig, DE Hatvani István Szakkollégium, Debrecen, 2005. 05. 04