Mester Tibor PhD

Személyes adatok:
Név: Mester Tibor
Születési idő: 1971.08.19

Munkahely, elérhetőség:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16. E25
Tel.: (72) 503-600/28219
E-mail: mester.tibor[kukac]commonline.hu

Beosztás:
egyetemi tanársegéd

Tanulmányok:
2005 – Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció Doktori Program – abszulotórium – a dolgozat témája: a hálózati kommunikáció etnográfiája,a védés várható ideje 2011.
1999- 2002 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésszettudományi Kar
Megismeréstudomány doktori program, hallgató (a program megszűnt)
1996/97 őszi félév Királyi Egyetem, Koppenhága - vendéghallgató (TEMPUS program)
1994-1999 Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kommunikációs szakember diploma (társadalmi kommunikáció szakirány)
Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár diploma
1992-1995 Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar
Angol nyelvtanár (abszolutórium)

Nyelvtudás:
Angol: felsőfok

Konferencia-előadás:
„A kulturális reprezentációk terjedésének elméletei a kulturális antropológia nézőpontjából” („Elme és evolúció” a Magyar Kognitív Társaság IX. konferenciája, Piliscsaba, 2001.)
„Mentális térképek antropológiai vizsgálata” („Tíz év múlva” antropológia konferencia, Miskolci Egyetem, 2003.)
„Pécs lakosok mentális térképeinek vizsgálata” (a Pécsi Tudományegyetemen szervezett „Terek, képek, és tér-képek: a modern város” konferencia, 2004.)
„Milyen a „jó kép”? A fotóra vonatkozó beszédmód vizsgálata egy fotókritikai oldalon”
(Fotóművészeti mező szerkezete Magyarországon, workshop, Budapest, 2007.)
„Mental mapping, Community mapping” (CAENTI – „Territorial Intelligence, territorial information, indicators and tools” konferencia, Pécs, 2008)
„City, space, virtuality” („Az átmenetiség alakzatai – figures of transitionality” workshop, Pécs, 2009.)
„Online közösségek etnográfiája” („Közösségek”, „szervezetek”, „csoportok” – a kommunikáció- és kultúrakutatás perspektíváinak átalakulása, workshop, Pécs, 2010.)
„Urban space and virtuality” (CESUN, nyári egyetem, Pécs, 2010.)

Konferenciaszervezés:
„Terek, képek és térképek. A modern város” a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája, Kommunikációs Tanszéke, valamint Modern Irodalomtörténet és Irodalomelmélet Tanszéke szervezésében (2004 május 7-8.) (N. Kovács Tímeával és Böhm Gáborral)

OTDK témavezetés, díjazott munkák:
2001 Bíró László „Tér és információ pécsi főiskolások kognitív térképein”
OTDK Média és kommunikációelmélet, 3. helyezés
2003 Myat Kornél „Valóságmodellként működő szappanoperák”
OTDK Média és kommunikációelmélet, 2. helyezés
2005 Timkó Balázs „Közösség virtuális térben”
OTDK Média és kommunikációelmélet, 3. helyezés

Fontosabb oktatott kurzusok:
BA:
Bevezetés a kulturális antropológiába
Bevezetés a megismeréstudományba
Kognitív antropológia
Városantropológia
Információs társadalom
MA:
A szociális reprezentáció elméletei
Információs társadalom és kultúra


Kutatások:
1999 „Egy etnikai mikroközösség vizsgálata” (Beck Zoltánnal)
2001-2002 „Egyetemisták mobiltelefon-használati szokásai” (Ács Péterrel) Mobil kommunikációs kutatócsoport (Az MTA Filozófiai Kutatóintézetével és a Westel Rt.-vel való együttműködésben)
2004- „Város-reprezentációk” – multidiszciplináris kutatási projekt OTKA kutatás kutatás (vezetője N. Kovács Tímea) – Mentális térképek, város-image kutatás
2005- Dioscuri nemzetközi kutatócsoport – Nyugat- és Kelet Európai gazdasági kultúrák kölcsönhatása a rendszerváltástól a csatlakozásig, kutató (a kutatás vezetője Zentai Violetta)