Mester Tibor PhD

Mester Tibor folyamatosan frissülő publikációs jegyzéke az MTMT-ben itt megtekinthető.


Kötet:

Sémaelmélet az antropológiában. Pécs: PTE BTK Kommunkáció Tanszék. 2002. 40 pp.

 

Tanulmányok:

„Freudizmus és antropológia” In Holló Ilona Dalma – Komjáthy Zsuzsa szerk. Jelen lenni és antropológiát írni: a kutatás és a szöveg talányos viszonya. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 82. 2001. 39-46.

„Virtuális közönségek – digitális zene és fájlcsere az Interneten” In Ica Naplója 2004/20 11-15.

„Pécsi városlakók kognitív térképei” In N. Kovács Tímea, Böhm Gábor és Mester Tibor (szerk.) Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Pécs: Kijárat. 2005, 69-81.

Bálint Móni -Doboviczki Attila – Mester Tibor - Szabó Eszter Ágnes - Szijártó Zsolt - Szövényi Anikó - Zólyom Franciska: Háttértanulmány az Európa Kulturális Fővárosa 5. számú kulcsprojektjéhez „A városi közterek és parkok rehabilitációja. Keretek, koncepciók, lehetőségek” (2006, kézirat 98 pp), (két fejezet és az anyagban szereplő fordítások lektorálása)

Mester Tibor (2007) „Mentális térképezés” In Kovács Éva (szerk.) Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest: Néprajzi Múzeum – PTE BTK Kommunikációs Tanszék 296-316

 

Tudományos publicisztika:

„Bevezetés Foucault-ba” In Szocreál 2003/7.

„Hálózati csapda. Összesküvés-elméletek az Interneten” In Szocreál 2005/10.

 

Szakmai szövegfordítás:

Atkinson, Paul: „A narratíva és a társas cselekvés reprezentációja” („Narrative and the representation of social action” In The Ethnographic Imagination: Textual Constructions of Reality, Routledge, London-New York, 1990, 104-128) In Thomka Beáta szerk.: Narratívák 3, Kijárat, Budapest, 1998., 121-194

(Leiszter Attilával) Frank R. Ankersmit: „Hat tézis a narrativista történetfilozófiáról” („Six Theses on Narrativist Philosophy of History” In History and Tropology. The Rise and Fall of Metaphor, Berkeley, 1994) In Thomka Beaáta szerk.: Narratívák 4, Kijárat, Budapest, 2000. 111-121

Werner, Oswald: „Az etnotudománytól a szakértői rendszerekig: folytonosságok az etnográfiában” In Janus X. 2. (2002 tavasz) 135-142.

Tim Ingold: „A fordítás művészete egy folytonos világban” („The Art of Translation in a Continuous World” In Beyond Boudaries, Oxford: Oxford University Press, 1993, 210-230) In Kálmán C. György – Orbán Jolán (szerk.) A fordítás mint kulturális praxis. Jelenkor, Pécs 2004. 47-71.

Bordwell, David „A klasszikus elbeszélésmód.” („Classical narration” In David Bordwell – Janet Staiger –T Kristin Thompson (szerk.): The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. London–Melbourne–Henley, Routledge and Kegan Paul, 1985. 24-41) In Kovács András Bálint - Vajdovich Györgyi (szerk.) A kortárs filmelmélet útjai, Palatinus, Budapest 2004. 183-228.