Polyák Gábor

Személyes adatok:
Név. Polyák Gábor
Születési idő: 1977

Elérhetőség:
7630 Pécs, Zsolnay Vimos u. 16. E25
Telefon: (72) 503-600/28221
E-mail: polyak.gabor[kukac]pte.hupolyak.gabor@commonline.hu

Munkahelyek, pozíciók: 
2015. 07. 01.– jelenleg: egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs

2014. 08. 01.– jelenleg: 
tudományos munkatárs
Westfälische Wilhelms-Universität Institut für Informations- Telekommunikations- und Medienrecht, Münster (Németország) 
Kutatási és oktatási tevékenység "A sokszínűség mérése - Az EU cselekvési lehetőségei Magyarországon és Kelet-Európában" című projekt keretében.

2001. 06. 01.– 2015. 06. 30.: csoportvezető egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar - Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai- és Kommunikációs Jogi Csoport
2008 óta témavezető a PTE ÁJK Doktori Iskolájának informatikai jogi programjában.  

2011. 03. 01.– jelenleg: adjunktus
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Infokommunikációs Jogi Tanszék 
Oktatott tantárgyak: Jogi kockázatok az e-businessben; Infokommunikációs jog

2011. 12. 01.– jelenleg: szakmai vezető
Mérték Médiaelemző Műhely
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet önálló projektje 2013-ig.
A Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. projektje 2013. január 1-től
A médiapolitikával kapcsolatos interdiszciplináris kutatások koordinálása, kutatási tevékenység, pályázatírás, rendezvényszervezés, kommunikációs feladatok, blog-írás. 

2008. 04. 01.– 2009. 11. 30.: tanácsadó
Országos Rádió és Televízió Testület elnöke
Majtényi László ORTT-elnök tanácsadója médiajogi és médiapolitikai kérdésekben

2004. 01. 01.–2010. 04. 01.: kutató
Országos Rádió és Televízió Testület Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézete, Budapest 
Kutatási tevékenység összehasonlító médiajog, a médiajog megújítása, média és verseny, az Európai Unió médiajoga témakörökben.

2004. 05. 01.–jelenleg: alapító főszerkesztő
HVG-Orac Kiadó, Budapest 
Az Infokommunikáció és jog című folyóirat (2004-2007 Dialóg Campus Kiadó, 2007 óta HVG-Orac) szerkesztésével kapcsolatos feladatok.

2003. 02. 01.–2004. 09. 30.: tanácsadó
Hírközlési Felügyelet
Az informatikával kapcsolatos felügyeleti feladatokra való felkészülés során 
 

Tanulmányok

2014
oklevél "Projektmanagement. Tools für erfolgreiche politische Projektarbeit"
Verein zur Förderung politischen Handelns, Walberberg (Németország) 

2011
habilitáció
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

2010
oklevél „General Course on Intellectual Property”
WIPO Worldwide Academy 

2009
oklevél „Telekom Technologie von A bis Z”
Institute for International Research (IIR Hungary), Budapest (Magyarország) 
TelekomTechnológia A-tól Z-ig” 

2008
Doctor of Philisophy (Ph.D)
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs 
jogi 
informatika program; a PhD-értekezést (A médiarendszer kialakítása. Piacralépés és hozzáférés a német, oszrták és magyar médiaszabályozásban) 2008-banvédtem meg, summa cum laude minősítéssel 

2006
Master of Laws (LL.M)
Bécsi Egyetem, Bécs (Ausztria) 

2003
kommunikációs szakember
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs 

2001
jogász
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs 


Nyelvtudás

német - C1
angol - B2
 

Kutatások, projektek

2002
Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság SZT-IS-14/59 sz. pályázata, „Adatvédelmi legjobb gyakorlat az elektronikus közigazgatásban” (a kutatásban részt vett továbbá Dr. Balogh Zsolt György és Dr. Jóri András) http://www.informatika.gkm.gov.hu/data/39919/legjobbgyakorlat_tartalom.pdf

2003
Miniszterelnöki Hivatal, részvétel egy új médiatörvény koncepciójának kidolgozásában, „A digitalizáció hatásai a médiaszabályozásra” témakörben

2003
Eötvös Károly Intézet, „Az elektronikus információszabadság helyzete Németországban, Ausztriában és Svájcban”, , „A közérdekű adatok elektronikus úton történő igénylése”, az elektronikus információszabadságról szóló törvény előkészítése

2003-2010
Országos Rádió és Televízió Testület, Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet kutatója, számos médiajogi kutats résztvevője, többek között egy összehasonlító médiajogi kutatás vezetője

2004-
PTE ÁJK Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet kutatója, kutatási és tanácsadási projektek résztvevője

2005-2006
Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete, Nemzeti Fejlesztési Terv, a médiakoncentráció szabályozásának felülvizsgálatával, illetve a digitális műsorterjesztéshez kapcsolódó szabályozási és egyéb állami feladatok kérdésköreivel kapcsolatos kutatások folytatása, tanulmányok írása

2007
Miniszterelnöki Hivatal, „A kereskedelmi műsorszolgáltatás versenyjogi alapú szabályozása” (előkészítő tanulmány a Nemzeti Audiovizuális Média Stratégiához, Dr. Tóth Andrással közösen) http://www.meh.hu/misc/letoltheto/media_verseny.pdf

2007
GVH Versenykultúra Központ, a Budapesi Corvinus Eyetem által elnyert kutatás résztvevője, „A médiakoncentráció szabályozásának vizsgálata”

2007
Miniszterelnöki Hivatal, „A nemzeti tartalmak előállításával, szerkesztésével és átvitelével összefüggő tartalmi és pénzügyi feltételrendszer kialakítása” (a PTE ÁJK IKJK előkészítő tanulmánya a Nemzeti Audiovizuális Média Stratégiához, Dr. Lengyel Márkkal és Dr. Szőke Gergely Lászlóval közösen)

2008
GVH Versenykultúra Központ, a PTE ÁJK IKJK által elnyert kutatás vezetője, „Digitális átállás, vertikális integráció és médiapluralizmus”

2008-2009
a Nemzeti Hírközlési Hatóság és a PTE ÁJK közötti megállapodás keretében kutatások résztvevője és koordinátora, „A digitális átállás aktuális kérdései”, „A médiapiac szabályozásának hírközlési jogi eszközei”, „A szabályozóhatóságok hatáskörei és modelljei”

2010
GVH Versenykultúra Központ, a PTE ÁJK IKJK által elnyert kutatás résztvevője, „Szerzői jog és verseny“

2010
GVH Versenykultúra Központ, a PTE KTK által elnyert kutatás résztvevője, „A megújuló energiák versenyképessége“

2011
Európai Bizottság, Specific Programme Fundamental Rights and Citizenship,”Privacy at Workplace”, a PTE és a Georg-August-Universität Göttingen közös kutatási projektje

2011-2013
Bolyai Kutatói Ösztöndíj, "A médiaszabályozás műszaki, gazdasági és társadalomtudományi összefüggései és piacszabályozási vonatkozásai"

2011-
Mérték Médiaelemző Műhely, szakmai vezető, a médiajog alkalmazásának nyomon követése, a médiaszabályozás médiapiaci, médiatartalomra, újságírói magatartásokra gyakorolt hatásainak interdiszciplináris elemzése, médiapolitikai és médiaszabályozási alternatívák kidolgozása

2013-2015
TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005, „Jól-lét az információs társadalomban”

2013-2015
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013, „Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)”

2014-2016
Westfälische Wilhelms-Universität, a Ministerium für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien (NRW) által finanszírozott kutatási projekt, "Messbarkeit der Medienvielfalt – Handlungsoptionen der EU in Ungarn und Osteuropa"

2016-

OTKA, Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései, kutatásvezető

Konferenciák

2000

Ternopol (Ukrajna), részvétel az „Internet&Law” című nemzetközi konferencián (az előadás címe Adatvédelem az Interneten)

2003 

Wien, Bundesministerium für Justiz, „Internationale Medienenquete 2003 – Medienkonzentration und Kontrollmechanismen in Europa: Rechtstatsachen - Rechtsinstrumente – Rechtsberufe“, előadás tartása (az előadás címe Ausblick – Die Konzentrationskontrolle in der digitalen Medienordnung)

2004 

Frankfurt an der Oder, Europa-Universität Viadrina, 3. Frankfurter Medienrechtstage (az előadás címe Die Informationsfreiheit in Ungarn)

2004 

HISEC2004 (az előadás címe: Az adatvédelmi auditálás a német adatvédelmi jogban)

2004

DAT-2004 (A digitális jogkezelés - DRM bevezetése című kerekasztal-beszélgetés résztvevője)

2006

Magyar Tudományos Akadémia Infokommunikációs Jogi Centruma, „A digitális átállás médiajogi, elektronikus hírközlési jogi, versenyjogi vonatkozásai” című konferencia (az előadás címe: A digitális átállás médiajogi vonatkozásai)

2006

Klingenthal, Europäische Integration, Europäische Union und Mitgliedstaaten: Rechtsfragen aus dem Grenzbereich von Europäischem Gemeinschaftsrecht und mitgliedstaatlichem Recht (az előadás címe: Implementierung und Neuregulierung des Sendestaatsprinzips im Rundfunkbereich)

2007

Magyar Kommunikációtudományi Társaság, „Kommunikációkutatás és/vagy médiakutatás?” című konferencia (az előadás címe: Szabályozási eszközök a digitális média sokszínűségének biztosításához)

2007

IIR-Hungary, Tele.hu 2007 (az előadás címe: Médiafelügyelet holnap – konvergens piac, konvergens hatóság?)

2007

Magyar Tudományos Akadémia Infokommunikációs Jogi Centruma - PTE ÁJK IKJK, „NAMS - Verseny és szabályozó hatóság” (az előadás címe: Konvergens piac, konvergens hatóság?)

2008

ORTT AKTI, „A kábeles műsorterjesztés a digitális átállás időszakában” (az előadás címe: Milyen must carry szabályozsá képzelhető el - ami megfelel a szolgáltatónak, az államnak és a fogyasztónak)

2008

IIR-Hungary, „Telekom ’Reform’ Európában” (levezető elnök)

2009

Budapest, Nemzeti Média Kerekasztal (az előadás címe A médiaszabályozás alkotmányos keretei)

2009

Budapest, A Német Szövetségi Köztársaság Nagykövetsége, „A közszolgálati média szabályozásának aktuális kérdései”

2010

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Via Futuri 2010 Konferencia (az előadás címe: Az Európai Unió energiapolitikai célkitűzései)

2010

Frankfurt an der Oder, Europa-Universität Viadrina, 9. Frankfurter Medienrechtstage (az előadás címe: Garantien der Medienfreiheit)

2011

Magyar Újságírók Szövetsége, Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról (az előadás címe: Mit ér a tartamszabályozás, ha magyar?)

2011

Budapesti Corvinus Egyetem – Infrapont Kft., Szabályozás Módszertani Műhely, Fejlemények a hálózati semlegesség terén – aktuális közgazdasági és szabályozási kérdések (az előadás címe: Véleményszabadság és hálózati semlegesség)

2011

Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Gewährleistung und Durchsetzung der Medienfreiheit in Europa – Symposium des Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski” (az előadás címe: Kritik der neuen ungarischen Mediengesetze)

2011

Pécsi Tudományegyetem, Erhebung, Nutzung und Regulierung von Information – Sommerschule (az előadás címe: Die neuen Mediengesetze in Ungarn – Gesetzeswortlaut und Praxis)

2011

Szegedi Tudományegyetem, Médiajog 2011 (az előadás címe: Előrelépés és hátraarc a médiapiac szabályozásában)

2011

Magyar Újságírók Szövetsége, A magyar közmédia küldetése és lehetőségei (Az előadás címe: Tévutak a közszolgálatiság szabályozásában)

2012

Szabadság és Reform Intézet, Médiaszabadság (Az előadás címe „Jó médiaszabályozás – Illúzó vagy kiút”)

2012

Frankfurt an der Oder, Europa-Universität Viadrina, Arbeitstagung der Art. 10 EMRK-Arbeitsgruppe (az előadás címe Zivilkontrolle der Verwirklichung der Medienregulierung)

2012

Mérték Médiaelemző Műhely és CivilMédia, A magyar médiarendszer Európában – civil és európai elvárások a médiapolitika alakításában (Az előadás címe Irányított nyilvánosság, a konferencia első napjának levezető elnöke)

2012

PTE ÁJK IKJK, A munkavégzés munkáltatói ellenőrzésének adatvédelmi kérdései (Az előadás címe Szabályozási hiányosságok a munkáltatói ellenőrzés adatvédelmi kérdéseiben)

2013-2014

Független Médiaközpont – Mérték Médiaelemző Műhely, Médiaszabályozási vitasorozat (hat rendezvény, az előadások címe: Mit várunk a médiaszabályozástól?; A médiatartalom szabályozása; A médiafelügyeleti feladatok ellátása; A médiapiac szabályozása; A közszolgálatiság újragondolása; Újragondolt nyilvánosság)

2013

Magyar Jogászegylet, Verseny és fogyasztóvédelem a médiában (Az előadás címe Átalakuló piaci erőtér a digitális átállás után)

2014

Frankfurt an der Oder, Europa-Universität Viadrina, 12. Frankfurter Medienrechtstage (az előadás címe: VerhindertArt.10EMRKden gläsernenJournalisten?)

2014

Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet, Sarkalatos átalakulások beszélgetéssorozat A médiajog átalakulása című rendezvénye, kerekasztal-résztvevő

2014

Berlin, Westfälische Wilhelms Universität Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht / Pécsi Tudományegyetem Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóközpont, Messbarkeit von Meinungsvielfalt in Presse und Rundfunk - Rechtliche Rahmenbedingungen der Medienfreiheit und -vielfalt (az előadás címe Keynote. Warum soll man Medienfreiheit messen? Konsequenzen aus der Debatte über die ungarischen Mediengesetze.)

2014

Frankfurt an der Oder, Europa-Universität Viadrina, 12. Frankfurter Medienrechtstage (az előadás címe: Verhindert Art.10 EMRK den gläsernen Journalisten?)

2014

Leipzig,Studienkreis für Presserecht und Pressefreiheit e.V., 25 Jahre Medienfreiheit im Osten (az előadás címe Die ungarische Medienregulierung im europäischen Kontext)

2015

Brüsszel, Westfälische Wilhelms Universität Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht, Aktuelle Entwicklungen auf den Medienmärkten in Mittel- und Osteuropa am Beispiel Ungarn (az előadás címe Funktionsdefizite im ungarischen Mediensystem)

2015

Brüsszel, London School of Economics, The Future of Audiovisual Media Services in Europe (az előadás címe Monitoring Media Regulators’ Independence – Proposing Governance Monitoring Criteria with a special focus on evidence-based performance)

2015

Brüsszel, Magyarországi Európa Társaság,Illiberal democracies – what can the European Union do in case a member state regularly and systematically breaches European values and regulations? (az előadás címe European institutions defending media freedom and media pluralism in Hungary: what have they achieved?)