Szijártó Zsolt

Szijártó Zsolt folyamatosan frissülő publikációs jegyzéke az MTMT-ben itt megtekinthető.


Önálló könyv:

Risiko, Gesellschaft, Konflikt: Die politische Wende und lokale Gesellschaft in Ungarn. Eine Fallstudie. Berlin, Humboldt Universität, 2001.

A hely hatalma: lokális szcénák – globális folyamatok. Budapest, Gondolat, 2008.

Kockázat, társadalom, átmenet. Az ófalui „atomtemető” körüli konfliktusról. Pozsony,Kalligram, 2010

 

Könyvfejezetek:

A konfliktusról. In. Béres István – Horányi Özséb: Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 1999, 46-52.

A társadalmi kommunikáció a kultúraelmélet perspektívájából. In. Béres István – Horányi Özséb: Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 1999, 264-278.

A turizmus mint menedék. Képek és elképzelések a Káli-medencében. In. Fejős Zoltán – Szijártó Zsolt (szerk.): Turizmus és kommunikáció. Tanulmányok. Néprajzi Múzeum – PTE Kommunikációs Tanszék. Budapest – Pécs, 2000, 7-23.

Turizmus és regionalizmus a Káli-medencében. Egy kutatás tapasztalatai. In. Fejős Zoltán – Szijártó Zsolt (szerk.): Egy tér alakváltozásai. Esettanulmányok a Káli-medencéből. Budapest, Néprajzi Múzeum. (Tabula–könyvek 4.) 2002, 7-22.

Szimbólumtermelés – élményfogyasztás: a tér szerepe a turizmusban. In. Fejős Zoltán – Szijártó Zsolt (szerk.): Helye(in)k, tárgya(in)k, képe(in)k – a turizmus társadalomtudományos értelmezése. Tanulmányok. Néprajzi Múzeum (Tabula–könyvek 5.), 2003, 19-40.

A „kulturális főváros” projekt – a kultúratudomány perspektívájából. Trendek, tanulságok, tematikák. In. N. Kovács Tímea – Böhm Gábor – Mester Tibor (szerk.): Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban, Budapest, Kijárat Kiadó, 2005, 199-211

A „scoubi” és a „scoubizás”. Tárgyszerű közelítések, In: Fejős Zoltán – Frazon Zsófia (szerk.): Jelentésteli tárgyak. (MaDok–Füzetek 3.) Budapest, Néprajzi Múzeum, 2005, 61-68. oldal

A város és reprezentációi. In. Pilkhoffer Mónika (szerk.): Régió vagy provincia? Pécs kulturális élete a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években. Pécs, Pécs Története Alapítvány, 2006. 137-161

Társadalmi/kulturális transzformációs folyamatok – tér – kultúra – kommunikáció összefüggésrendszerében. In. Gagyi József (szerk.): Hagyományos és modern kommunikáció. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2007, 28-42.

Tér, kultúra, kommunikáció. In. Kovács Éva (szerk.) Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest – Pécs. Néprajzi Múzeum – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2007, 160 – 176.

A hagyomány és modernitás dichotómiája. In. Török József (szerk.): Hagyomány és modernitás. IX. Közművelődési Nyári Egyetem. Szeged, 2007, 26-37. (Újra megjelent: Török József (szerk.): Közművelődési Nyári Egyetem 1999 – 2008. Szeged, Csongrád megyei Népművelők Egyesülete. 2010)

Fiktív terek, mentális képek, virtuális gyűjtemények. Értelmezések az Emlékváros – Pécs kiállításhoz kapcsolódóan. In. Fejős Zoltán – Frazon Zsófia (szerk.): Pillanatképek a mából. A kortárs kultúra múzeumi feldolgozása. Budapest: Néprajzi Múzeum. /MaDok-füzetek, 5./ 2007

„…olyan ez a hely, mint egy igazi Bermuda-háromszög…” – Nagygörbői perspektívák. In. Váradi Monika Mária (szerk.): Kistelepülések lépéskényszerben. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2008. (Terepmunkák 5.) 530-568.

Városi közterek – az emlékezetben, a képzeletben és a mindennapokban. Értelmezések egy kiállításhoz kapcsolódóan. In. Készman József (szerk.): Nyílt forráskódok. Szobrászat az építészeti tér mezejében. Budapest, Műcsarnok, 2008. 57 – 75.

Filmre írt városképek: a Kádár-korszakbeli Pécs vizuális történelme. In. Havasréti József – K. Horváth Zsolt – Szijártó Zsolt (szerk.): A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye. Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok 7.) Budapest – Pécs, 2010, 123-145.

 

Szerkesztett könyv, tankönyv:

Fejős Zoltán – Szijártó Zsolt (szerk.): Turizmus és kommunikáció. Tanulmányok. Néprajzi Múzeum – PTE Kommunikációs Tanszék. (Tabula–könyvek 1.) Budapest – Pécs, 2000.

Fejős Zoltán – Szijártó Zsolt (szerk.): Egy tér alakváltozásai. Esettanulmányok a Káli-medencéből. Budapest, Néprajzi Múzeum (Tabula–könyvek 4.) Pécs, 2002.

Szijártó Zsolt (szerk.): Janus a 60 éves Horányi Özséb tiszteletére. 10. (2002) tavasz, Pécs.

Fejős Zoltán – Szijártó Zsolt (szerk.): Helye(in)k, tárgya(in)k, képe(in)k. A turizmus társadalomtudományos magyarázata. Néprajzi Múzeum – PTE Kommunikációs Tanszék. (Tabula–könyvek 5.) Budapest – Pécs, 2003.

Havasréti József – Szijártó Zsolt (szerk.): „Reflexió(k)” vagy „mélyfúrások”. A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után. Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok 4.) Budapest – Pécs, 2008.

Havasréti József – K. Horváth Zsolt – Szijártó Zsolt (szerk.): A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye. Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok 7.) Budapest – Pécs, 2010.

Szijártó Zsolt (szerk.): Köz/tér. Fogalmak, nézőpontok, megközelítések. Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest – Pécs, 2010.

 

Szakfolyóiratban megjelent cikk:

Kockázat, kultúra konfliktus. Replika 31-32, 1998/szeptember, 19-45.

Egy konfliktus etnográfiája: ‘laikusok’ és ‘szakértők’ vitája az ófalui atomtemető kapcsán. Tabula 1999/1 (1-2)

Otthonok: valóságosak és képzeletbeliek. Tabula 2001/1. 127-143.

A kastély, a falu és az erdő. A lokalitás képei Belső-Somogyban. Janus. 11. (3. füzet) 2002. november 26.

„Kulturális rendszer” – egy fogalom metamorfózisa. Tabula 6 2003/2, 216-232.

Színpad és kulissza: a városi nyilvánosság átstrukturálódása. Magyar Tudomány 2004/ 10, 1164-1174.

Tájkép és emlékkép – az emlékezethelyek problematikája. Szabó Marianna Kakpuszta című installációja kapcsán. Tabula 7. 2004/2, 253-267. (újra megjelent: Gagyi József (szerk.:) Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni, a társas és a közösségi identitás teremtésében. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2007, 39-57.)

Tér, kultúra, kommunikáció – kultúrakutatás a „kulturális fordulat” után. Tabula 8. 2005/2, 311-327.

Greetings from Nagygörbő. (Kultúra)tudományos és (képző)művészeti közelítések egy terephez. Tabula 10 2007/2, 237-249.

Turisták, bárhol – a városi turizmusról. In. Debreceni Disputa 6. 2008/5, 35 – 40

 

Szakmai fordítás:

Bausinger, Hermann: Népi kultúra a technika korszakában. Budapest, Századvég, 1994.

Lampugnani, Vittori Magnano: Vádak helyett vitát. Café Bábel 15-16. 1995/1-2, 83-87.

Raith, Frank-Bertolt: Mítosz vagy fikció. Café Bábel 15-16. 1995/1-2, 87-97.

Habermas, Jürgen: Harcok az elismerésért a demokratikus jogállamban. In. Feischmidt Margit (szerk.) Multikulturalizmus. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium 1997. 153-173.

Radtke, Frank-Olaf: Az idegenség konstrukciója a multikulturalizmus diskurzusában. In. Feischmidt Margit (szerk.) Multikulturalizmus. Budapest, Osiris-Láthatatlan Kollégium 1997. 39-47.