IDŐTERV
KOMTANB4/15-16-1 - Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak
Ösvények:
  Kommunikáció és médiatudomány alapozó és törzsképzés
MK-1 Alapozó modul
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KONB01 (40kr)
KONB01  Alapozó modul
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 40kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KONB0101 (4kr), KONB0102 (4kr), KONB0103 (4kr), KONB0104 (4kr), KONB0105 (4kr), KONB0106 (4kr), KONB0107 (4kr), KONB0108 (4kr), KONB0109 (4kr), KONB0110 (4kr)
  KONB0101  Bevezetés a társadalmi kommunikációba
Felelős oktatója: Dr. Szijártó Zsolt
4k     
  KONB0102  Társadalomelmélet
Felelős oktatója: Gáspár Gabriella Dr.
4k     
  KONB0103  Közvetlen emberi kommunikáció
Felelős oktatója: Dr. Glózer Rita
4k     
  KONB0104  Bevezetés a kulturális antropológiába
Felelős oktatója: Nagy Zoltán Dr.
4k     
  KONB0105  Társadalomtörténet
Felelős oktatója: Gáspár Gabriella Dr.
 4k    
  KONB0106  Bevezetés az empirikus társadalomkutatás módszertanába
Felelős oktatója: Dr. Glózer Rita
4k     
  KONB0107  Bevezetés a vizuális kommunikációba
Felelős oktatója: Dr. Doboviczki Attila
4k     
  KONB0108  Bevezetés a hálózati kommunikációba
Felelős oktatója: Dr. Mester Tibor
 4k    
  KONB0109  A kultúra szemiotikája
Felelős oktatója: Dr. Havasréti József
 4k    
  KONB0110  Bevezetés a tömegkommunikációba
Felelős oktatója: Dr. Guld Ádám
4k     
MK-2 Szakmai törzsmodul
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 70 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KONB07 (70kr)
KONB07  Szakmai törzsmodul
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 70kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KONB0701 (8kr), KONB0702 (8kr), KONB0703 (4kr), KONB0704 (4kr), KONB0705 (5kr), KONB0706 (5kr), KONB0707 (8kr), KONB0708 (12kr), KONB0709 (4kr), KONB0710 (8kr), KONB0711 (4kr)
  KONB0701  Kultúra- és társadalomelméletek
Felelős oktatója: Dr. Szijártó Zsolt
8k     
  KONB0702  Elméletek és modellek a kommunikációról
Felelős oktatója: Dr. Glózer Rita
   8k  
  KONB0703  Az empirikus társadalomkutatás kvalitativ módszerei
Felelős oktatója: Dr. Feischmidt Margit
 4k    
  KONB0704  Az empirikus társadalomkutatás kvantitatív módszerei
Felelős oktatója: Dr. Glózer Rita
  4k   
  KONB0705  Fotó, videó, képalkotás
Felelős oktatója: Dr. Doboviczki Attila
 5k    
  KONB0706  Multimédia ismeretek
Felelős oktatója: Dr. Mester Tibor
 5k    
  KONB0707  Írásóra, szakmai szövegolvasás
Felelős oktatója: Zank Ildikó
 8k    
  KONB0708  A kommunikáció sajátos szinterei
Felelős oktatója: Dr. Maksa Gyula
  12k   
  KONB0709  A kommunikáció társadalomtörténete
Felelős oktatója: Dr. Császi Lajos
  4k   
  KONB0710  A kommunikáció dinamikája és zavarai
Felelős oktatója: Dr. Glózer Rita
  8k   
  KONB0711  A kommunikáció szabályozásának etikai és jogi kérdései
Felelős oktatója: Polyák Gábor Dr.
  4k   
MK-3 Szakmunka
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KONB08 (15kr)
KONB08  Szakmunka
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 15kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KONB0801 (5kr), KONB0802 (5kr), KONB0803 (5kr)
  KONB0801  Szakdolgozati konzultáció I.     5k 
  KONB0802  Szakdolgozati konzultáció II.      5k
  KONB0803  Szigorlat   5k   
MK-4 Szabadon választható tárgyak
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 15 kredit
Ezen tárgyakból kell gyűjteni 15 kreditet: KONB06
Ezen képzési programokból kell gyűjteni 15 kreditet: MASTANB1
KONB06  Szabadon választható ismeretek
  KONB0601  Szabadon választható ismeretek       
MK-5 Specializáció
1 2 3 4 5 6
A mérföldkőben gyűjtendő: 40 kredit
Ezen kötelezően választandó képzési program(ok)ból teljesíteni kell 1 darabot: KOFRANB1 (40kr), KONRANB1 (40kr)