IDŐTERV
KOMTANM3/15-16-1 - Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak
Ösvények:
  Kommunikáció és médiatudomány MA
MK-1 Alapozó képzés
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 12 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KKMN01 (3kr), KKMN02 (3kr), KKMN03 (3kr), KKMN04 (3kr)
KKMN01  A modernitás társadalom- és kultúraelméletei
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN0101 (3kr)
  KKMN0101  A modernitás társadalom- és kultúraelméletei
Felelős oktatója: Dr. Szijártó Zsolt
3k   
KKMN02  A kommunikáció és média interdiszciplináris megközelítése
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN0201 (3kr)
  KKMN0201  A kommunikáció és média interdiszciplináris megközelítése
Felelős oktatója: Dr. Havasréti József
3k   
KKMN03  A kommunikáció és média szabályozásának elméletei
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN0301 (3kr)
  KKMN0301  A kommunikáció és média szabályozásának elméletei
Felelős oktatója: Polyák Gábor Dr.
3k   
KKMN04  A kommunikáció és média társadalomtörténete
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN0401 (3kr)
  KKMN0401  A kommunikáció és média társadalomtörténete
Felelős oktatója: Dr. Havasréti József
3k   
MK-2 Szakmai törzsképzés
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 19 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KKMN05 (6kr), KKMN06 (6kr), KKMN07 (4kr), KKMN08 (3kr)
KKMN05  Modern társadalmak kulturális rendszerei
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN0501 (6kr)
  KKMN0501  Modern társadalmak kulturális rendszerei
Felelős oktatója: Dr. Havasréti József
 6k  
KKMN06  A média kulturális tanulmányozása
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN0601 (6kr)
  KKMN0601  A média kulturális tanulmányozása
Felelős oktatója: Dr. Császi Lajos
 6k  
KKMN07  Identitás és reprezentáció
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN0701 (4kr)
  KKMN0701  Identitás és reprezentáció
Felelős oktatója: Dr. Szijártó Zsolt
4k   
KKMN08  Nyelvészeti pragmatika, diskurzuselméletek, reprezentációelméletek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN0801 (3kr)
  KKMN0801  Nyelvészeti pragmatika, diskurzuselméletek, reprezentációelméletek
Felelős oktatója: Dr. Császi Lajos
 3k  
MK-3 Differenciált szakmai ismeretek
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 69 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KKMN09 (4kr), KKMN10 (4kr), KKMN11 (4kr), KKMN12 (3kr), KKMN13 (7kr)
KKMN09  Szervezeti kommunikáció
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN0901 (4kr)
  KKMN0901  Szervezeti kommunikáció
Felelős oktatója: Dr. Szijártó Zsolt
 4k  
KKMN10  Politikai kommunikáció
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN1001 (4kr)
  KKMN1001  Politikai kommunikáció
Felelős oktatója: Dr. Szijártó Zsolt
  4k 
KKMN11  Az új média: fejlődési trendek és társadalomelméletek
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN1101 (4kr)
  KKMN1101  Az új média: fejlődési trendek és társadalomelméletek
Felelős oktatója: Dr. Havasréti József
  4k 
KKMN12  Az információ társadalom és a hálózati kultúra
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN1201 (3kr)
  KKMN1201  Az információ társadalom és a hálózati kultúra
Felelős oktatója: Dr. Havasréti József
   3k
KKMN13  Kutatásmódszertan
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 7kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN1301 (7kr)
  KKMN1301  Kutatásmódszertan
Felelős oktatója: Dr. Feischmidt Margit
  7k 
MK-3.1. Szabadon választható tárgyak
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 6 kredit
Ezen képzési programokból kell gyűjteni 6 kreditet: MASTANM1
MK-3.2. Nyelvi modul
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 9 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KKMN14 (3kr)
A kötelező és köt.választandó előrásokon túl még 6 kreditet kell gyűjteni, akár ezen tárgyakból: KKMN15 , KKMN16 , KKMN17
KKMN14  Prezentációs technikák, konferencia és workshop előadás idegen nyelven
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN1401 (3kr)
  KKMN1401  Prezentációs technikák, konferencia és workshop előadás idegen nyelven
Felelős oktatója: Zank Ildikó
   3k
KKMN15  Idegen nyelvű tudományos írásmű: Bevezetés az idegen nyelvű publikációba
  KKMN1501  Idegen nyelvű tudományos írásmű: Bevezetés az idegen nyelvű publikációba
Felelős oktatója: Zank Ildikó
    
KKMN16  Fordítástechnika
  KKMN1601  Fordítástechnika
Felelős oktatója: Zank Ildikó
    
KKMN17  Idegennyelvű hallás utáni értés
  KKMN1701  Idegennyelvű hallás utáni értés
Felelős oktatója: Zank Ildikó
    
Mk-3.3. Specializáció
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 32 kredit
Kötelezően teljesítendő képzési program(ok): KMTRANM1 (32kr)
MK-4 Szakdolgozati tárgyak
1 2 3 4
A mérföldkőben gyűjtendő: 20 kredit
Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KKMN18 (4kr), KKMN19 (4kr), KKMN20 (4kr), KKMN21 (8kr)
KKMN18  Tutori konzultáció
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN1801 (4kr)
  KKMN1801  Tutori konzultáció  4k  
KKMN19  Szakdolgozati kutatómunka
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN1901 (4kr)
  KKMN1901  Szakdolgozati kutatómunka   4k 
KKMN20  Tutori szeminárium
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN2001 (4kr)
  KKMN2001  Tutori szeminárium 4k   
KKMN21  Szakdolgozat megírása
  A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KKMN2101 (8kr)
  KKMN2101  Szakdolgozat megírása    8k