A „DOZSO” az újhullám évtizedében

A „DOZSO” az újhullám évtizedében

A nyolcvanas évek kultúrája egy pécsi művelődési házban

A Re:public projekttér, PTE - BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék és PTE_intermédia eseménye
A kiállítás megtekinthető: 2021. szeptember 28-tól december 10-ig, naponta 09.00 – 19.00 óráig.

A megjelenteket köszönti: Maksa Gyula, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék vezetője
A kiállítást megnyitja: K. Horváth Zsolt társadalomtörténész, az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet munkatársa

A kiállítás a Doktor Sándor – Zsolnay Művelődési Ház történetét rekonstruálja. A bemutatott anyag három nagyobb egységre tagolódik. Az első egység az ötvenes-hatvanas évekre koncentrálva az intézmény létrejöttét, és működésének első évtizedeit mutatja be. Ez a rész foglalkozik az intézmény névadóival (Dr. Doktor Sándor orvos-politikus; Zsolnay Vilmos gyáros-nagyiparos), az épület történetével, illetve a korabeli (munkás) közművelődésben betöltött szerepével. Kiemeli a művelődési házban tevékenykedő szakkörök, művészeti csoportok munkáját. A középső rész bemutatja a fontosabb munkatársakat, illetve a hetvenes évek közművelődésében végbement változásokat.

A harmadik rész a nyolcvanas évekre fókuszál, amikor a DOZSO  Pécs pop-rock zenei koncertéletének egyik központjaként működött, másrészt a mainstream kultúra határain kívül elhelyezkedő alternatív színházi előadások, irodalmi beszélgetések, filmvetítések helyszínéül szolgált. E korszak kultúráját és művészeti mozgásait a „new wave”: a poszt-punk popzene, az „új szenzibilitás” film-, illetve képzőművészete, illetve a posztmodern irodalom térhódítása határozta meg. Ezzel párhuzamosan ifjúsági-művészeti színterek jöttek létre: egyrészt a kis klubokban, galériákban, színházakban, másrészt az olyan „hagyományos” művelődési házakban, mint amilyen a DOZSO is volt.

Végül elérkezünk a politikai rendszerváltás időszakához (1989/1990), amikor az államszocializmus közművelődését meghatározó intézményrendszer részben átalakul, részben pedig erős hanyatlásnak indul. A kiállítás ezeket a folyamatokat és történéseket korabeli koncertplakátok, fényképek, popzenei videofelvételek, írott dokumentumok, közművelődési kiadványok felhasználásával mutatja be.

A megnyitó fotóit Kálmándy Ferenc készítette.

Galéria
Kezdete
2021. szeptember 28.
18:00
Vége
Helyszín
Zsolnay E25; Re:public Projekttér
Szervező/info
Komm Tanszék