Kiadványok

Kommunikáció- és Kultúratudományi Tanulmányok sorozat

A Kommunikáció- és Kultúratudományi Tanulmányok sorozat legfontosabb célja a társadalmi kommunikáció, a média izgalmas területén megjelenő újfajta társadalom- és kultúratudományos megközelítések, módszerek bemutatása.

E könyvek – reményeink szerint – mind szélesebb közönséget ismertetnek meg a későmodern, erőteljesen mediatizált társadalom legfontosabb problémáival: az új médiumok megjelenésével, a kulturális intézményrendszerek átalakulásával, a kulturális koncepciók változásával.

A sorozatban éppúgy megtalálhatók klasszikus egyetemi tankönyvek, mint konferencia-kiadványok, monográfiák. Szemléletmódjuk közös: a globálisan felmerülő kérdéseket a mindennapi élet keretei között, mikroperspektívából próbálják megragadni.

A megjelent kötetek nagyobb része több szálon kapcsolódik a pécsi Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken folyó oktatási-kutatási munkához

Nagy Krisztina: Műveltség – média – szabályozás – 2018
Nagy Krisztina

Műveltség – média – szabályozás

Baumann Tímea: „Maradjon emléközet?”. A délszláv háború társadalmi emlékezete a kopácsi magyar emlékezetközösségben – 2016
Baumann Tímea

„Maradjon emléközet?”. A délszláv háború társadalmi emlékezete a kopácsi magyar emlékezetközösségben

Bódi Jenő – Maksa Gyula – Szijártó Zsolt (szerk.): Újratöltve. Médiakutatás és mindennapi élet – 2016
Bódi Jenő - Maksa Gyula - Szijártó Zsolt (szerk.)

Újratöltve. Médiakutatás és mindennapi élet

Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika – 2015
Polyák Gábor

Médiaszabályozás, médiapolitika

Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám (szerk.): “Csak másban”. Romareprezentáció a magyar médiában – 2013
Bogdán Mária - Feischmidt Margit - Guld Ádám (szerk.)

"Csak másban". Romareprezentáció a magyar médiában

Kiss Gábor Zoltán: Efemer galériák. Videojátékok kritikai megközelítésben – 2013
Kiss Gábor Zoltán

Efemer galériák. Videojátékok kritikai megközelítésben

Guld Ádám-Havasréti József (szerk.): Zenei szubkultúrák – 2012
Guld Ádám-Havasréti József (szerk.)

Zenei szubkultúrák – 2012

Bódi Jenő – Pusztai Bertalan (szerk.): Túl a turistatekinteten. A turizmus kultúratudományi perspektívái – 2012
Bódi Jenő – Pusztai Bertalan (szerk.)

Túl a turistatekinteten. A turizmus kultúratudományi perspektívái

Frazon Zsófia: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei – 2011
Frazon Zsófia

Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei

Császi Lajos: A Mónika-jelenség kulturális szociológiája – 2011
Császi Lajos

A Mónika-jelenség kulturális szociológiája

Szijártó Zsolt (szerk.): Köz/Tér. Fogalmak, nézőpontok, megközelítések – 2010
Szijártó Zsolt (szerk.)

Köz/Tér. Fogalmak, nézőpontok, megközelítések

Maksa Gyula: Változatok képregényre – 2010
Maksa Gyula

Változatok képregényre

Havasréti József – K. Horváth Zsolt – Szijártó Zsolt (szerk.): A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye – 2010
Havasréti József – K. Horváth Zsolt – Szijártó Zsolt (szerk.)

A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye

Kovács Éva – Orbán Jolán – Kasznár Veronika Katalin (szerk.): Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei – 2009
Kovács Éva – Orbán Jolán – Kasznár Veronika Katalin (szerk.)

Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei

Piotr Sztompka: Vizuális szociológia – 2009
Piotr Sztompka

Vizuális szociológia

Havasréti József: Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban – 2009
Havasréti József

Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban

Thomas Hylland Eriksen: Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai perspektívák – 2008
Thomas Hylland Eriksen

Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai perspektívák

Havasréti József – Szijártó Zsolt (szerk.): Reflexió(k) vagy „mélyfúrások”? A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után – 2008
Havasréti József – Szijártó Zsolt (szerk.)

Reflexió(k) vagy „mélyfúrások”? A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után

Jane Stokes: A média- és kultúrakutatás gyakorlata – 2008
Jane Stokes

A média- és kultúrakutatás gyakorlata

Szijártó Zsolt: A hely hatalma: lokális szcénák – globális folyamatok – 2007
Szijártó Zsolt

A hely hatalma: lokális szcénák – globális folyamatok

Online tananyagok​

A TÁMOP-4.1.2.-08/1/A-2009-0050 számú Társadalom – politika – média. Komplex digitális tananyag- és taneszköz-fejlesztés a társadalomtudományi képzés számára című pályázat keretében a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék a Gondolat Kiadóval együttműködve 10 digitális, online elérhető tananyagot hozott létre, részben korábban már nyomtatott könyv formában megjelent művek digitalizálásával, részben pedig új tananyagok fejlesztésével.