Kiadványok

Kommunikáció- és Kultúratudományi Tanulmányok sorozat

A Kommunikáció- és Kultúratudományi Tanulmányok sorozat legfontosabb célja a társadalmi kommunikáció, a média izgalmas területén megjelenő újfajta társadalom- és kultúratudományos megközelítések, módszerek bemutatása.

E könyvek – reményeink szerint – mind szélesebb közönséget ismertetnek meg a későmodern, erőteljesen mediatizált társadalom legfontosabb problémáival: az új médiumok megjelenésével, a kulturális intézményrendszerek átalakulásával, a kulturális koncepciók változásával.

A sorozatban éppúgy megtalálhatók klasszikus egyetemi tankönyvek, mint konferencia-kiadványok, monográfiák. Szemléletmódjuk közös: a globálisan felmerülő kérdéseket a mindennapi élet keretei között, mikroperspektívából próbálják megragadni.

A megjelent kötetek nagyobb része több szálon kapcsolódik a pécsi Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken folyó oktatási-kutatási munkához

cover_SZZs-1
Doboviczki Attila T. – Keresztesi József (szerk.)

Tettek és szövegek. A hatvanéves Szijártó Zsolt köszöntése

kiadvanyok-nagykriszta-media-1.png
Nagy Krisztina

Műveltség – média – szabályozás

20
Baumann Tímea

„Maradjon emléközet?”. A délszláv háború társadalmi emlékezete a kopácsi magyar emlékezetközösségben

19
Bódi Jenő - Maksa Gyula - Szijártó Zsolt (szerk.)

Újratöltve. Médiakutatás és mindennapi élet

18
Polyák Gábor

Médiaszabályozás, médiapolitika

11-1
Bogdán Mária - Feischmidt Margit - Guld Ádám (szerk.)

"Csak másban". Romareprezentáció a magyar médiában

13-1
Kiss Gábor Zoltán

Efemer galériák. Videojátékok kritikai megközelítésben

8-1
Guld Ádám-Havasréti József (szerk.)

Zenei szubkultúrák – 2012

16-1
Bódi Jenő – Pusztai Bertalan (szerk.)

Túl a turistatekinteten. A turizmus kultúratudományi perspektívái

17-1
Frazon Zsófia

Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei

10-1
Császi Lajos

A Mónika-jelenség kulturális szociológiája

2-1
Szijártó Zsolt (szerk.)

Köz/Tér. Fogalmak, nézőpontok, megközelítések

4-1
Maksa Gyula

Változatok képregényre

1a
Havasréti József – K. Horváth Zsolt – Szijártó Zsolt (szerk.)

A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye

9-1
Kovács Éva – Orbán Jolán – Kasznár Veronika Katalin (szerk.)

Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei

12-1
Piotr Sztompka

Vizuális szociológia

14-1
Havasréti József

Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban

1-1
Thomas Hylland Eriksen

Etnicitás és nacionalizmus. Antropológiai perspektívák

5
Havasréti József – Szijártó Zsolt (szerk.)

Reflexió(k) vagy „mélyfúrások”? A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után

6
Jane Stokes

A média- és kultúrakutatás gyakorlata

helyhatalma
Szijártó Zsolt

A hely hatalma: lokális szcénák – globális folyamatok

Online tananyagok​

A TÁMOP-4.1.2.-08/1/A-2009-0050 számú Társadalom – politika – média. Komplex digitális tananyag- és taneszköz-fejlesztés a társadalomtudományi képzés számára című pályázat keretében a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék a Gondolat Kiadóval együttműködve 10 digitális, online elérhető tananyagot hozott létre, részben korábban már nyomtatott könyv formában megjelent művek digitalizálásával, részben pedig új tananyagok fejlesztésével.