Az európai grafikus regény

Az európai grafikus regény

Tendenciák a magyar képregényben és képregénykutatásban IV.

Képregénytudományi konferencia

Szervezők:
PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
PTE BTK Képregénytudományi Kutatóközpont
Szépirodalmi Figyelő Alapítvány
Universität Wien/Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft/Abteilung Finno-Ugristik

Az esemény a PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 30 éves jubileumi rendezvénysorozatának része. 

Az európai grafikus regény kutatása különösen fontosnak és aktuálisnak tűnik ma az irodalom- és médiatudomány határvidékén formálódó magyar képregénytudomány számára. Mind a képregénymédia kulturális változataival szembesülő transzkulturális médiakutatás, mind a nemzetközi képregénykutatásban is markánsan jelen lévő összehasonlító irodalom- és kultúratudományi megközelítésmód számára kihívás és lehetőség a kortárs európai grafikus regény kérdéskörének vizsgálata. A 2022. tavaszi Európai grafikus regény konferencia a következő tematikus kérdésekre keresi a választ.

1. A „grafikus regény” („graphic novel”, „roman graphique” stb.) az európai képregénykultúrákban vajon formátumként vagy inkább műfaj(csoport)ként, netán médiumként jelenik meg? Mutat-e ez hasonlóságokat és/vagy különbségeket a regényszerűnek tekintett képregényes elbeszélések észak-amerikai, kelet-ázsiai vagy latin-amerikai hagyományaival összevetve?

2. Melyek a „graphic novel” európai előzményei és kortárs megnyilvánulásai? Melyek a jellegzetes témák, műfajok, grafikai stílusok a különböző európai képregénykultúrákban?

3. Mit tudunk a grafikus regények használatáról és közönségeiről? Milyen médiagazdaságtani modellek és kiadói gyakorlatok jellemzik a grafikus regények publikálását, terjesztését? Hogyan hat a digitalizáció az európai grafikus regényre? Miképpen válik a múltfeldolgozás eszközévé-közegévé a grafikus regény a különböző európai irodalmi- és médiakultúrákban?

4. Milyen európai szintű fordítási hálózatokat lehet feltérképezni, és milyen fordítási hálózatokba érdemes bekapcsolódnia a grafikus regények magyar nyelvű kiadásának? Mit lenne érdemes lefordítani magyar nyelvre, és milyen magyar alkotásokat volna érdemes megjelentetni más európai nyelveken?

Galéria
Kezdete
2022. április 29.
09:00
Vége
2022. április 29.
17:00
Helyszín
Zsolnay Negyed E25 201
Szervező/info
Komm Tanszék