Májusi Könyvszüret

Májusi Könyvszüret

16.00 – 16.45: Havasréti József: Ráolvasás. Irodalmi tanulmányok és kritikák. Pécs, Kronosz, 2022.
A kötet részben a két világháború közötti magyar irodalmi életre ható tényezőket (prófétai szerep, vallástörténet, pszichoanalízis, médiumkoncepciók stb.), az államszocializmus évtizedeiből a nyugati ellenkultúra recepcióját, valamint az irodalompolitikai mozgástér változásait vizsgálják. A kötetet lezáró kritikai írások megélt történelem, értelmiségi szerepformálás, illetve életrajziság kölcsönhatásait elemzik.

A beszélgetés résztvevői: Mohácsi Balázs és Havasréti József
A beszélgetés moderátora: Szijártó Zsolt

16.45 – 17.30: Kiss Gábor Zoltán és Pólya Tamás (szerk.): Játékkutatás és ideológia.  Apertúra XVI. évfolyam 2021/3A
Az összeállítás szövegei a videójátékokban megjelenő hatalmi, illetve kritikai ideológiákkal, az ideológiák által formált narratívákkal, reprezentációkkal, interaktív kihívásokkal foglalkoznak. Hatnak-e ideológiai erők a játékműfajokra? Milyen ideológiakritikai eszközök, megközelítések alkalmazhatók a videójátékokra?

A beszélgetés résztvevői (a szám szerzői): András Csaba, Csönge Tamás, Kiss Gábor Zoltán, O. Réti Zsófia
A beszélgetés moderátora: Pólya Tamás (a lapszám társszerkesztője)

17.30 – 17. 45: Szünet

17.45 – 18.30: Szijártó Zsolt: Sokszínű médiavilágok. A mindennapi élet és a médiakutatás antropológiai dimenziója. Budapest, Gondolat Kiadó, 2022.
A kötet tanulmányai a kulturális antropológia módszereit felhasználva mutatják be az új médiavilágokban bekövetkezett változásokat. Ezek középpontjában az átlagos médiafogyasztók tipikus cselekvései állnak, a digitális médiumok által teremtett új feltételek között. A mindennapi médiahasználat szituációit a könyv többek közt a generációk eltérő médiahasználatán, az otthoni médiahasználat változásain keresztül értelmezi.
A beszélgetés résztvevői: Fejős Zoltán és Szijártó Zsolt
A beszélgetés moderátora: Glózer Rita

18.30 – 19.15: Keszeg Anna és Szijártó Zsolt (szerk:): A sértődés kultúrái. Korunk XXXIII. évfolyam, 2022/1. szám
A sértődöttség napi tapasztalattá vált, gyakran előkerülő beszédtéma, konfliktusok okozója, a közbeszéd egyik alapvető meghatározója. A Korunk folyóirat januári számának középpontjában ennek az érzelmi állapotnak az elemzése áll, a sértődöttség kultúrájának történetével, jelenbéli megnyilvánulásaival, a médiumokban és a mindennapi kommunikációs helyzetekben való előfordulásaival.

A beszélgetés résztvevői (a szám szerzői): Doboviczki Attila, Havasréti József, Radnai Dániel,
Torbó Annamária és Törőcsik Mária
A beszélgetés moderátora: Szijártó Zsolt (a lapszám társszerkesztője)

19.30 órától – kötetlen beszélgetés

Galéria
Kezdete
2022. május 4.
16:00
Vége
2022. május 4.
21:00
Helyszín
Zsolnay Negyed E25 - Re:public Projekttér
Szervező/info
Komm Tanszék