Új területek és fogalmak a kortárs médiakultúra kutatásban II.: Médiakutatás a digitális korszakban

Új területek és fogalmak a kortárs médiakultúra kutatásban II.: Médiakutatás a digitális korszakban

Az aktív oktatói pályájától búcsúzó Császi Lajos tiszteletére rendezett konferencia legfontosabb célja, hogy alkalmat teremtsen a médiatudomány területén tevékenykedő szakmai műhelyek találkozására, a digitális médiakultúra területén zajló kutatási tevékenységük bemutatására és eredményeik megvitatására.

2008 őszén jelent meg a Médiakutató című lapban Császi Lajos tanulmánya Médiakutatás a kulturális fordulat után címmel. A szöveg a modernista-társadalomtudományi paradigmában gondolkodó, a média társadalmi-politikai jelentőségét hangsúlyozó felfogással szemben kínált alternatívát egy olyan kutatási tradíció elméleti és történeti rekonstrukciójával, amely a mindennapi élet és a média kapcsolatát állította középpontba, fontos szerepet szánva a populáris kultúra tanulmányozásának.

Az elmúlt évtizedben jelentős társadalmi-kulturális és technológiai változások zajlottak le a médiarendszer és társadalom vonatkozásában, amelyek miatt érdemesnek tűnik feltenni ezt a 10 évvel ezelőtti kérdést: mennyiben módosultak, hogyan alakultak át az elmúlt időszakban a médiakutatás preferenciái, témái és módszerei a digitális médiavilág tanulmányozása során.

Az aktív oktatói pályájától búcsúzó Császi Lajos tiszteletére rendezett konferencia legfontosabb célja, hogy alkalmat teremtsen a médiatudomány területén tevékenykedő szakmai műhelyek találkozására, a digitális médiakultúra területén zajló kutatási tevékenységük bemutatására és eredményeik megvitatására. A rendezvény további célja, hogy hozzájáruljon e kutatások magyarországi intézményesüléséhez, s a nemzetközi együttműködési hálózatokba való bekapcsolásához.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és a Pécsi Tudományegyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00005 Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben c. projektjének támogatásával valósul meg.

A konferencia előadásainak absztraktjai ITT találhatók.

Galéria
Kezdete
2019. március 22.
10:30
Vége
2019. március 22.
14:30
Helyszín
Zsolnay Negyed E25
Szervező/info
Médianegyed Egyesület, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, PTE Nyelv és Kommunikáció Doktori Program