Térképek az időről

Térképek az időről

Kiállítás az Uránia mozi emeleti előcsarnokában

A PTE Kommunikációs Tanszékének hallgatói 2001 tavaszától kulturális antropológiai kutatásokat folytattak Belső-Somogyban, különböző lokalitások - földrajzi-társadalmi tér-egységek - viszonyát, a közösségek lokalitás-építő tevékenységét vizsgálva. A terepmunkába 2002-ben kapcsolódtak be képzőművészek, akiknek sajátos viszonya a térhez új perspektívákat nyitott a kutatás számára is. A művészek által készített alkotásokra is hatással volt az antropológiai látásmód, a csoportos munka élménye és a korábbi kutatások során megszerzett tapasztalat.

A kiállítás során bemutatott mindhárom alkotás arra törekszik, hogy - miközben a területen végbemenő, alapvető fontosságú tér- és időbeli folyamatokra ráirányítja a figyelmet - maga is organikus része legyen környezetének. Céljuk egy gesztus kifejezése: megérteni a helyek szellemét és leróni előtte tiszteletüket.

KAKPUSZTA
Szabó Marianna munkája egy kihalt település temetője mellett (volt) látható. A művész nádpálcákra szúrt papírlapokra egy idézetet festett, s ezen installáció enyészetét kísérte végig, gondosan dokumentálva. Művének törékenysége, kiszolgáltatottsága magát a tárgyát teszi áldozattá: miközben az alkotást - akárcsak magát a települést - fokozatosan benövi az erdő, s anyagi valóságában eggyé válik környezetével, ez a művészi gesztus is belefonódik a település történetébe.

CSÓNAKTEMETŐ
Horváth Csaba és Kiss Andor a közeli tóparton talált korhadó csónakot egy erdei tisztáson helyezték el. Az eredeti kontextusából kiemelt, s így megjelölt csónak-romot kövekkel rakták körbe. Amikor a nap delelőre jár, a tisztásra beeső napfény megvilágítja a csónak maradványait.

KASTÉLYPARK
Rezsonya Kata a somogyfajszi nemesi kúria körül lévő platánfák ágaira hintákat szerelt. Munkája a kastély körüli tér újraértelmezése. Gesztus az itt dolgozó, a múlt értékeit újraálmodó és rekonstruáló Somogy Természetvédelmi Szervezet felé, hiszen a hinták a kastély körülötti területet parkká nemesítik. Emellett kísérlet egy közösségi tér kialakítására: a falu, a kastély és a parkban található öregek otthona közötti határok átjárhatóvá tételére.

Kádár Anna

Koncepció és szöveg: Kádár Anna
Világítástervező: Hegedűs Róbert
Társrendezők: Berta János, Kádár Anna, Németh Annamária
A kiállítást rendezték: Horváth Csaba, Rezsonya Katalin és Szabó Marianna

Köszönjük az Uránia mozi és a Kommunikációs Tanszék munkatársainak segítségét.
Külön köszönet Felde Rolandnak a kakpusztai munkához nyújtott segítségéért.

MEGNYITÓ - Havasréti József: Gyorsuló-lassuló idő
A Pécsi Rádióban elhangzott riportok:
Szijártó Zsolt, 1. rész
Szijártó Zsolt, 2. rész
Kádár Anna
Rezsonya Katalin

 

Galéria
Kezdete
2004. március 23.
Vége
2004. április 3.
Helyszín
Pécs, Uránia Mozi
Szervező/info
Komm Tanszék