Vándorló koncepciók

Vándorló koncepciók

A médiakutatás lokális változatai

Műhelykonferencia a Kommunikáció, Média és Kultúra Program (PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola), a Mérték Médiaelemző Műhely és a PAB Kommunikáció- és Médiatudományi Munkabizottsága szervezésében

Hogyan tud a magyar kommunikáció- és médiatudomány a jelen helyzetben a kurrens konceptuális kereteket és módszereket felhasználva, de a lokális viszonyok között alkalmazva a társadalmi-kulturális folyamatok kutatásához és értelmezéséhez hozzájárulni? Milyen problémákkal és megoldási kísérletekkel találkozunk e saját „domesztikációs folyamat” során? Milyen módon vizsgálhatók a globális médiakultúra lokális változatai, a kulturális cserének milyen útvonalai és csomópontjai léteznek a globális összehálózottság korában? Milyen konfliktusok adódnak a globális, a nemzetállami és a lokális médiarendszerek eltérő hatalmi, kulturális érdekeiből, cselekvési lehetőségeiből? A társadalmi rend alakításában milyen változásokat hoztak magukkal a periféria országaiban az új technológiák, mediális infrastruktúrák, milyen fogalmak mentén írható le ez a folyamat? Milyen lehetőségeket teremt a kutatás eszközeinek, infrastruktúrájának újragondolására a nyitott kutatási adatok és archívumok, a kutatási szoftverek elterjedése? Egyebek mellett ezekre a kérdésre keresi a választ a műhelykonferencia a különböző tudományterületekről (kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, szociálpszichológia, irodalom- és kultúratudomány, jogtudomány) érkező szakemberek részvételével.

PROGRAM

 

Galéria
Kezdete
2024. május 3.
10:00
Vége
2024. május 4.
17:00
Helyszín
Zsolnay Negyed, E25 001
Szervező/info
Kommunikáció, Média és Kultúra Program