civil3

Civil életpályák – alternatív sikerstratégiák

(2005–2007)

A kutatás arra keresi a választ, hogy (szociológiai értelemben) kik azok, akiket a mindennapi nyelvhasználat „civileknek” nevez ők a nonprofit szféra szereplői, a civil szervezetek alapítói, vezetői, munkatársai, aktivistái. Honnan jönnek, milyen tudásokat, tapasztalatokat hoznak magukkal, miféle szimbolikus tőkét mozgósítanak? Milyen jellegzetes életutak vezetnek a civil szférába, milyen motivációk, értékek és érdekek jellemzik e szereplőket?
A kutatás arra keresi a választ, hogy (szociológiai értelemben) kik azok, akiket a mindennapi nyelvhasználat „civileknek” nevez ők a nonprofit szféra szereplői, a civil szervezetek alapítói, vezetői, munkatársai, aktivistái. Honnan jönnek, milyen tudásokat, tapasztalatokat hoznak magukkal, miféle szimbolikus tőkét mozgósítanak? Milyen jellegzetes életutak vezetnek a civil szférába, milyen motivációk, értékek és érdekek jellemzik e szereplőket?

Az életutak vizsgálata arra is rávilágít, hogy szakmai és egzisztenciális értelemben milyen alternatív karrier-lehetőségeket, életpálya-modelleket kínál ma a hazai civil szektor. Egyúttal arra is kíváncsiak vagyunk, milyen, az egyéni életpályákon túlmutató, általánosabb érvényű (például fejlesztő, környezetvédő, szociális) beszédmódok szólalnak meg a civil szereplők elbeszéléseiben.
A kutatás-sorozat eddig lezárult egysége az „Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért” című kutatás keretei között zajlott. 2005 nyarán az egyik zalai kistérség civil illetve nonprofit szervezeti vezetőinek körében készült 15 életútinterjú elemzése alapján Glózer Rita, a kutatás vezetője azt vizsgálta, hogy a civil szervezetek létrehozása, irányítása az érvényesülésnek, önmegvalósításnak milyen alternatíváit kínálja egy hátrányos helyzetű térségben.

KONFERENCIÁK

A kutatás eredményeit bemutató első konferencia 2007. június 22-23. között zajlott Civil éthosz és civil identitás – az identitás diszkurzív és narratív konstrukciójára a civil szférában címmel a Politológus Vándorgyűlés keretében Pécsett.

A kutatás eredményeit bemutató második konferenciát Vidékfejlesztők – életutak, narratívák és diskurzusok egy aprófalvas térség nonprofit világában Remények és realitások az aprófalvas perifériákon címmel rendezték meg.
Glózer Rita előadása

Dokumentumok

Online hivatkozások