Diverse Crowd Of Multicoloured People

Diskurzusok a civil társadalomról

(2003–2005)

A kutatás a civil társadalom körül a rendszerváltás után kibontakozó és a mai napig tartó értelmiségi közbeszédet vizsgálja. A projekt keretén belül sor került az e témakörben megjelent tudományos jellegű tanulmányok, kézikönyvek, monográfiák felkutatására, illetve diskurzuselemzés útján történő feldolgozására.

Az elemzés legfontosabb eredménye: a civil társadalomról folyó diskurzusok meghatározó szerepet játszottak a rendszerváltás kulcskérdéseinek szimbolikus eszközökkel történő társadalmi feldolgozásában.

A 2003-2005 között zajlott kutatás a civil társadalom elmélete és gyakorlati megvalósulása körül a rendszerváltozással kibontakozó és a mai napig tartó értelmiségi közbeszédet vizsgálta. A projekt keretén belül sor került az elmúlt közel 20 év alatt az e témakörben megjelent szakmai és tudományos jellegű tanulmányok, kézikönyvek, monográfiák, írott anyagok felkutatására, diskurzuselemzés útján történt feldolgozására. A kutatás eredményeképp született meg Glózer Rita könyve Civil társadalom címmel.

„A rendszerváltó évek meghatározó és népszerű folyamata volt a hazai civil társadalom kibontakozása. A civil kurázsi ébredését, az egyesületek és alapítványok tömeges létrejöttét, a szektor jogi szabályozását élénk társadalmi diskurzus kísérte. És ez így is volt rendjén. De akkor, amikor rövid idő leforgása alatt értékek, fogalmak, politikai programok és politikusok tűnnek el nyomtalanul a nyilvánosság porondjáról, hogyan képes a civil társadalom koncepciója immár húsz esztendeje folyamatosan meghatározni a hazai közbeszédet? Gyaníthatóan úgy, hogy időről időre új arcát mutatja a nyilvánosságnak. Úgy, hogy különböző vonatkozásait kínálja fel a filozófia, a szociológia, a politikatudomány, a közgazdaságtan vagy különféle alkalmazott elméletek (PR, szervezetfejlesztés, nonprofit elméletek) számára. Úgy, hogy hol társadalomalakító programnak mutatja magát, hol intézményi struktúrának, hol pedig felelősségteljes társadalmi gyakorlatnak. Ez a sokszínűség teszi a civil társadalom fogalmát a jelentéstulajdonítás alkalmas médiumává. A civil társadalomról folyó értelmiségi diskurzus éppen ezért jóval több, mint a jelenség egyszerű leírása. Az értelmezések megalkotása a megszólalók stratégiai törekvéseit szolgálja: túlélést, sikerességet, legitimációt, szimbolikus tőkék felhalmozását egy átalakuló társadalomban. Ezért is a civiltársadalom-diskurzus története lényegében egy metafora története, egy olyan alakzaté, amely a rendszerváltozás folyamatának társadalmi léptékű feldolgozását kísérte. A könyv sok szövegrészlettel illusztrálva ezt a diszkurzív pályát mutatja be.”

A kutatás szakmai háttere: A kutatás és a disszertáció a szerzőnek a PTE Kommunikáció Doktori Programja keretében folytatott doktori (PhD) tanulmányaihoz kapcsolódik.

Kutatásvezető: Glózer Rita

Dokumentumok

Online hivatkozások