gen_web

Generációkutatás – a generációk médiahasználata

(2016 -)

Az Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében. EFOP-3.6.1-16-2016-00004 projekt keretében a tanszék munkatársai a különböző korosztályok, generációk médiumokhoz fűződő beállítódását vizsgáló kvantitatív és kvalitatív kutatásokban vettek részt (fókuszcsoportos interjúk, kérdőíves felmérés). Az interjúk anyagából és a kapcsolódó kvantitatív felmérés adataiból zárótanulmány készült, ez hozzáférhető a projekt online felületén.

Résztvevők: Szijártó Zsolt, Glózer Rita, Guld Ádám

Dokumentumok

Online hivatkozások