nemz

Nemzetközi hallgatók a hazai felsőoktatási intézményekben

(2017-2018)

A Tempus Közalapítvány szervezésében az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében a nemzetközi hallgatók pécsi egyetemen, illetőleg Pécs városában való jelenlétét, hatásait vizsgáló empirikus részkutatás.  Az interjús kutatás eredményeit kutatási beszámoló foglalja össze.

Résztvevők: Szijártó Zsolt, Specht Hedvig

Dokumentumok

Online hivatkozások