banyasz

Tranzit – városterápiás akciósorozat

(2009-2010)

Az EKF-projekt keretei között, a Krétakör Színház felkérésére készült háttérkutatás fő kérdése az volt, hogyan tűnt el egy a város arculatát, identitását valamikor markánsan meghatározó foglalkozási csoport, a szénbányászoké – s ami még érdekesebb, hogyan ismétlődött meg ugyanez a történet a században még egyszer, az uránbányászokkal.

Az interjúk főleg e városi történelemben fontos szerepet játszó csoportok emlékezet-szerkezetét, városi terekhez fűződő kapcsolatát vizsgálták. A kutatás sok szálon kapcsolódott a Krétakör-majális 2010-es eseménysorozatához.

Kutatásvezető: Szijártó Zsolt

A rendezvénysorozat programja

A projekt értékelése

Dokumentumok

Online hivatkozások