Zgen

Tudománykommunikáció a ,Z' generációnak

(2012-2015)

A tanszék oktatóinak és MA hallgatóinak egy csoportja közreműködött a TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0016 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja című kutatás-fejlesztési projekt megvalósításában (vezető: Dr Törőcsik Mária egyetemi tanár, PTE KTK). A Z generációhoz tartozó fiatalok médiahasználatának feltérképezése során részint szakirodalmi alapkutatás, részint erre épülő kiterjedt empirikus adatgyűjtés zajlott (úgynevezett árnyékkutatás a médianapló és az interjú módszerének összekapcsolásával). A kutatás eredményeinek disszeminációja tanulmányok és konferencia-előadások formájában történt.

Résztvevők: Szijártó Zsolt, Glózer Rita, Guld Ádám, Havasréti József, Maksa Gyula

A projekt WEBOLDALA

Dokumentumok

Online hivatkozások