Havasréti József

elérhetőségek

Fogadóóra

Előzetes időpont-egyeztetéssel.
E25 203-es szoba

Szakmai profil

Popular music studies, szubkultúrakutatás, neoavantgárd kultúra, két világháború közötti magyar irodalomtörténet

Publikációk

Könyvei

Alternatív regiszterek. Kulturális ellenállás magyar neovantgárdban (2005).
Tudományos írásmű (2006)
Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban (2009)
Szerb Antal (2013, 2019)

Publikációinak listája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

Szakmai, közéleti tevékenység

Nemzetközi Hungarológiai Társaság (tag)

Szépírók Társasága (tag)

PTE Zenélő Egyetem (ZEN)