Pólya Tamás

elérhetőségek

Fogadóóra

Előzetes e-mailes egyeztetéssel.
E25 202

Szakmai profil

– új média elméletek; a digitális médiumok használatának filozófiai, pszichológiai és evolúciós vonatkozásai; az új média mint a mindennapi cselekvés közege
– online és offline szemmélyközi kommunikáció és pragmatika
– filmelmélet és filmstilisztika
– videojáték-kutatás: fogyasztás, hatások, használatok
– a politikai kommunikáció evolúciós pszichológiája

Publikációk

Könyvei

Tarnay László – Pólya Tamás (2004): Specificity Recognition and Social Cognition. Frankfurt am Main, New York, Oxford: Peter Lang Verlag.

szerkesztett kötet:
Herman, Edward S. – Chomsky Noam (2016 [2002]): Az egyetértés-gépezet. A tömegmédia politikai gazdaságtana. Budapest: L’Harmattan.
Bajnok Andrea, Korpics Márta, Milován Andrea, Pólya Tamás, Szabó Levente, szerk. (2012): A kommunikatív állapot: Diszciplináris rekonstrukciók. Budapest: Typotex Kiadó.

Publikációinak listája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

Szakmai, közéleti tevékenység