Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám (szerk.): „Csak másban”. Romareprezentáció a magyar médiában – 2013

11-1

Bogdán Mária - Feischmidt Margit - Guld Ádám (szerk.)

"Csak másban". Romareprezentáció a magyar médiában

Magyarországon a kisebbségek médiareprezentációját hosszú ideje az elrejtés vagy a láthatatlanná tétel, továbbá a devianciát és a veszélyességet alátámasztó esetek tabloidizálása jellemzi. Ez a helyzet alig változott az elmúlt években. Mindemellett új jelenségekre is felfigyelhetünk: ilyen például a roma szerepek megjelenése a populáris tömegmédiában, vagy a gyűlöletbeszéd megerősödése a szubkulturális nyilvánosságban, és átterjedése a főárambeli médiumokba is. Kötetünk ezeknek a jelenségeknek a vizsgálatát, a róluk szóló szakmai párbeszédet ösztönző konferencia előadásaira épül.

Tartalom

Recenzió, vélemény