Császi Lajos: A Mónika-jelenség kulturális szociológiája – 2011

10-1

Császi Lajos

A Mónika-jelenség kulturális szociológiája

„Eléggé anakronisztikus […], hogy nemcsak a közvélemény, de az értelmiség többsége sincs nálunk tisztában a bulvárosodás és az új televíziós műfajok jellegzetességeivel, tágabb értelemben a média társadalmi és kulturális átalakulásának sajátosságaival. Olyasmit kérnek számon az új média különböző műfajaitól, így a talkshow-tól, ami azoktól tematikusan, szerkezetileg és a nézők elvárásait tekintve is idegen, ugyanakkor nem veszik észre ezekben a műsorokban azokat a radikális tartalmi és formai újításokat, amelyek mára visszavonhatatlanul átalakították nemcsak a médiát, hanem a társadalom kulturális nyilvánosságát is. Ennek a hiányosságnak a (részleges) pótlására vállalkozik ez a könyv.”

Tartalom

Recenzió, vélemény