Guld Ádám-Havasréti József (szerk.): Zenei szubkultúrák – 2012

8-1

Guld Ádám-Havasréti József (szerk.)

Zenei szubkultúrák – 2012

A 2011 tavaszán Pécsett megrendezett A zenei szubkultúrák médiareprezentációja című konferenciát több szempontból is interdiszciplináris jellegűnek terveztük. Mind a konferencia, mind a jelen tanulmánykötet esetében az interdiszciplinaritás egyaránt jelenti a szűkebb értelemben vett tudomány-közöttiséget és a különféle tudományos műhelyek termékeny együttműködését. A kötet hangsúlyait főbb szempontjait az alábbiak szerint fogalmazhatjuk meg. írások egyik csoportja a WEB 2 által előidézett kulturális változásokat elemzi, így a zenei színterek látványos átrendeződését az ezeken történő online és offline kommunikációs gyakorlatok megváltozását többé-kevésbé elméleti igénnyel. (2) A következő szövegcsoport ugyanezen mediális és kulturális folyamatokhoz kapcsolódik, de empirikus adatok vizsgálata nyomán mintegy terep-közelből értelmezi a szubkultúrák életével kapcsolatos médiahasználati gyakorlatok változásait. (3) A tanulmányok következő csoportja a vizuális művészetek kérdéseihez kapcsolódik, egyszerre alkalmazva a kultúrakutatás, a filmesztétika és a visual studies koncepcióit. (4) A kötet írásainak további csoportja a valós, illetve hálózati színtereken megfigyelhető szubkulturális jelenségeknek a tömegmédia által nyújtott reprezentációit - elsősorban a médiához mint társadalmi jelenséghez közelítő - irányzatok nyomán értelmezi.

Tartalom

Recenzió, vélemény